Detta mediabibliotek uppdateras inte längre. För de senaste videoproduktionerna ska du besöka Medfarm Play.
Mediabibliotek > Stereokemi
Sök:
Söker

Stereokemi

Stereokemi
Upphovsman: Johan Hultén, Institutionen för läkemedelskemi
Kontaktperson: Anja Sandström
Beskrivning: Grunderna i stereokemi utifrån ett organiskt kemiskt perspektiv. Stereokemins betydelse i talidomid, morfin, ibuprofen och omeprazol diskuteras. Absolutkonfigurationen enligt Cahn-Ingold-Prelog systemet, Optisk aktivitet, samt Fisherprojektioner behandlas.
Nyckelord: absolutkonfiguration, optisk aktivitet, fisherprojektioner, atropisomeri
Datum: 2003
Demo: Demo av denna produktion
Storlek: 17 bilder
Öppen / låst: Låst
Länk: http://media.medfarm.uu.se/dynlec/stereokemi Låst
Ämnen: Molekyl- och atomstruktur
Undervisningsform: Föreläsning
Teknik: Bild, Ljud

Du kanske även är intresserad av följande produktioner?
Alkoholer, Johan Hultén
Alkoholer
Johan Hultén
Karbonylföreningar, Johan Hultén
Karbonylförening…
Johan Hultén
Karbonylföreningar, Johan Hultén
Karbonylförening…
Johan Hultén
Reduktion, Johan Hultén
Reduktion
Johan Hultén
Oxidation, Johan Hultén
Oxidation
Johan Hultén