Detta mediabibliotek uppdateras inte längre. För de senaste videoproduktionerna ska du besöka Medfarm Play.
Mediabibliotek > Epidemiologi
Sök:
Söker

Epidemiologi

Epidemiologi
Upphovsman: Ragnar Westerling, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Kontaktperson: Ragnar Westerling
Beskrivning: I del 1 presenteras grunderna i epidemiologi metodik. Denna inledande föreläsning behandlar framförallt olika sjukdomsmått och hur man kan få uppgifter om förekomst av sjukdomar. Del 2 utgör en fortsättning på "epidemiologi 1" och ger en översikt över deskriptiva studier och deras tillämpning. Studier som belyser förändring av sjukdomsförekomst över tid resp. skillnader mellan olika grupper i befolkningen kommenteras. Del 3 utgör en fortsättning på .epidemiologi 1 och epidemiologi 2.. Lektionen ger en översikt över hur man kan beräkna risken för sjukdom och vilka faktorer man bör beakta då man tolkar resultaten.
Nyckelord: epidemiologi, sjukdomsmått, folkhälsa, folkhälsovetenskap, vetenskaplig metodik, descriptiva studier,analytiska studier, riskfaktorer
Datum: 10 maj 2005
Storlek: Del 1 16 minuter/19 bilder, del 2 23 minuter/11 bilder, del 3 16 minuter/10 bilder
Öppen / låst: Låst
Länk: Del 1: http://media.medfarm.uu.se/dynlec/folkhalepi1 Låst
Del 2: http://media.medfarm.uu.se/dynlec/folkhalepi2 Låst
Del 3: http://media.medfarm.uu.se/dynlec/folkhalepi3 Låst
Ämnen: Epidemiologi
Undervisningsform: Föreläsning
Teknik: Bild, Ljud

Du kanske även är intresserad av följande produktioner?
Epidemiologisk studiedesign, Ragnar Westerling
Epidemiologisk st…
Ragnar Westerling
Epidemiologins mål och mått, Ragnar Westerling
Epidemiologins m…
Ragnar Westerling
Att göra en enkätundersökning, Ragnar Westerling
Att göra en enk…
Ragnar Westerling
Epidemiologi, Kurt Svärdsudd
Epidemiologi
Kurt Svärdsudd
Projektplanen, Ragnar Westerling
Projektplanen
Ragnar Westerling