Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Sanna Wolk
Det finns 11 filmer i denna kanal

Docent Sanna Wolk, IMK, Uppsala universitet

Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet.

Upphovsrättsliga frågor i det digitala universitetet har blivit allt hetare, inte minst beträffande bestämmanderätten över lärares undervisningsmaterial. Webbaserade läroplattformar och sociala nätverk används i allt större utsträckning av både studenter och lärare, samtidigt som distansutbildning och MOOCs ökar i snabb takt.

Frågan om lärares upphovsrätt behandlades vid en konferens den 18 november 2013 i Uppsala. Under konferensen framkom att nordisk rättslikhet gäller på området och i alla länderna finns en oskriven regel om rätten till anställdas upphovsrätt, den s.k. tumregeln. Tumregeln är en restriktiv princip, som ger arbetsgivaren begränsad nyttjanderätt till anställdas upphovsrätt. På universitetsområdet gäller också en särskild sedvana - det upphovsrättsliga lärarundantaget - som kort innebär att det är läraren, inte lärosätet, som har upphovsrätten till allt eget framtaget material inom undervisning och forskning. Vill universitet förvärva någon rätt, får det avtalas om det. I Finland är t.o.m. med lärarundantaget en lagbestämmelse i upphovsrättslagen.

Hur de nordiska universiteten hanterar lärares upphovsrätt skiljer sig mellan Sverige å ena sidan och de övriga nordiska länderna å andra sidan. I Danmark, Norge och Finland avtals med de enskilda lärarna hur ppt-presentationer, kompendier och filmade föreläsningar m.m. ska användas. I Sverige däremot har flera universitet och högskolor genom rektorsbeslut gjort inskränkningar i lärares upphovsrätt. Lärosätena hävdar, genom att felaktig beskriva gällande rätt, att de har en vidsträckt nyttjanderätt och får både uppdatera och bearbeta lärarnas undervisningsmaterial utan att fråga.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Sanna Wolk, Professorer2C lärare2C forskare

Uppdaterad
26 november 2013

Längd
00:11:09

Visningar
2677

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.