Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kanalinformation

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering vid Uppsala universitet tog initiativ till en undersökning av ämnet spanska som modernt språk. Författare till Lärare, elever och spanska som modernt språk: Styrkor och svagheter – möjligheter och hot är Guadalupe Francia och Ulla Riis, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Frågor som belyses är regelverket för undervisningen i moderna språk, elevernas resultat, lärarnas profiler, behörighet och behov samt lärarutbildning och fortbildning. Personer vid myndigheter, lärarfack och intressesammanslutningar har delat med sig av sina erfarenheter. Statistik över elevresultat och lärarbehörighet har sammanställts. Fredagen den 31 januari 2014 anordnade Fortbildningsavdelningen en kostnadsfri seminariedag i Uppsala där boken presenterades och deltagarna inbjöds till en paneldiskussion med författarna och andra aktörer inom området.

Fler filmer i denna kanal