Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".
Paneldiskussion - Lärare, elever och spanska som modernt språk - Del 5

Paneldeltagare
Gerard Doetjes, ansvarig för främmande språk vid Fremmedspråksenteret i Oslo
Johan Falk, professor i spanska vid Stockholms universitet
Guadalupe Francia, docent i pedagogik vid Uppsala universitet
Berit Grønn, lektor i spanska vid Høgskolen i Østfold
Roger Persson, undervisningsråd på Skolverket
Ulla Riis, professor i pedagogik vid Uppsala universitet
Jörgen Tholin, universitetsdirektör vid Göteborgs universitet

Moderator
Juanma Higuera, ansvarig för spanska vid Fortbildningsavdelningen

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Juan Manuel Higuera González, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Uppdaterad
11 februari 2014

Längd
00:32:01

Visningar
1402

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering vid Uppsala universitet tog initiativ till en undersökning av ämnet spanska som modernt språk. Författare till Lärare, elever och spanska som modernt språk: Styrkor och svagheter – möjligheter och hot är Guadalupe Francia och Ulla Riis, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Frågor som belyses är regelverket för undervisningen i moderna språk, elevernas resultat, lärarnas profiler, behörighet och behov samt lärarutbildning och fortbildning. Personer vid myndigheter, lärarfack och intressesammanslutningar har delat med sig av sina erfarenheter. Statistik över elevresultat och lärarbehörighet har sammanställts. Fredagen den 31 januari 2014 anordnade Fortbildningsavdelningen en kostnadsfri seminariedag i Uppsala där boken presenterades och deltagarna inbjöds till en paneldiskussion med författarna och andra aktörer inom området.

Fler filmer i denna kanal