Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Barn och ungdomspsykiatri

Kontaktperson: Mia Ramklint
Det finns 23 filmer i denna kanal

En introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin

Detta är en introduktionsföreläsning till ämnet barn och ungdomspsykiatri. Föreläsningen är avsedd att ses efter introduktionsföreläsningen till psykiatri, men kan även ses separat. Föreläsningen beskriver psykiska symtom hos barn, och skillnaden mellan psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Risk- och skyddsfaktorer för utveckling av psykisk sjukdom i barndomen, liksom olika typer av prevention gås igenom. Den är utarbetad för att kunna användas på olika vårdutbildningar.

I början av filmen problematiseras barns autonomi och föreläsaren gör etiska överväganden kring denna. Den juridiska delen diskuteras inte. Det är en självklarhet att socialtjänstlagen är tvingande när det gäller anmälningar av om det finns risk för att barn/ungdomar riskerar att fara illa. Juridiska överväganden finns alltid med i det professionella förhållningssättet, men problematiseras och diskuteras inte i denna del av föreläsningen.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Mia Ramklint, Barn- och ungdomspsykiatri

Uppdaterad
3 september 2020

Längd
00:44:53

Visningar
19508

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Fler filmer i denna kanal