Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kanalinformation

Hållbarhet står på agendan i många sammanhang. Vi talar om miljömässig, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet. Ofta sägs att vårt framtida och växande Uppsala bör bli mer hållbart än dagens. Men kan en strävan att optimera en viss form av hållbarhet leda till att ett annat område drabbas? Under en dag diskuteras hur de olika formerna av hållbarhet växelverkar och påverkar varandra – hur vi bör planera Uppsala så att vi maximerar den totala hållbarheten?

Fler filmer i denna kanal