Detta mediabibliotek uppdateras inte längre. För de senaste videoproduktionerna ska du besöka Medfarm Play.
Mediabibliotek > Matematik > Sannolikhetskal… > Matematisk stat…
Sök:
Söker

Matematisk statistik

Chi-2 Test, Johan Bring
Chi-2 Test
Johan Bring
Deskriptiv statistik, Johan Bring
Deskriptiv statistik
Johan Bring
Grundläggande statistik, Helena Lindstedt
Grundläggande stati…
Helena Lindstedt
Grundläggande statistik, Anne Söderlund
Grundläggande stati…
Anne Söderlund
Hypotesprövning, Johan Bring
Hypotesprövning
Johan Bring
Icke-parametriska metoder, Johan Bring
Icke-parametriska me…
Johan Bring
Konfidensintervall, Johan Bring
Konfidensintervall
Johan Bring
Regressionsanalys, Johan Bring
Regressionsanalys
Johan Bring
Relativ risk, oddskvot och sensivitet, Johan Bring
Relativ risk, oddskv…
Johan Bring
Sambandsanalys - korrelation, Johan Bring
Sambandsanalys - kor…
Johan Bring
Sannolikhetslära, Johan Bring
Sannolikhetslära
Johan Bring
Siffrorna och verkligheten, Johan Bring
Siffrorna och verkli…
Johan Bring
Standard error, medelfel, Johan Bring
Standard error, mede…
Johan Bring
Statistical Principles for Clinical Trials ICH E9, Johan Bring
Statistical Principl…
Johan Bring
Stickprovsberäkning, Johan Bring
Stickprovsberäkning
Johan Bring
T-test, Johan Bring
T-test
Johan Bring