Detta mediabibliotek uppdateras inte längre. För de senaste videoproduktionerna ska du besöka Medfarm Play.
Mediabibliotek > Grundläggande…
Sök:
Söker

Grundläggande statistik

Grundläggande statistik
Upphovsman: Anne Söderlund, Institutionen för neurovetenskap
Kontaktperson: Anne Söderlund
Beskrivning: Föreläsning om grundläggande statistik i 2 delar. Del 2 har ett syfte att kortfattat repetera del 1 samt att ge en introduktion i beroende/oberoende ANOVA och regressionsanalys.
Nyckelord: ANOVA, variansanalys, regressionsanalys
Kommentarer: statistik på C-nivå
Datum: 8 juni 2004
Demo: Demo av denna produktion
Storlek: 36 bilder
Öppen / låst: Låst
Länk: Del 1: http://media.medfarm.uu.se/dynlec/statistik_as Låst
Del 2: http://media.medfarm.uu.se/dynlec/stat5as Låst
Ämnen: Matematisk statistik
Undervisningsform: Föreläsning
Teknik: Bild, Ljud, Studio

Du kanske även är intresserad av följande produktioner?
Grundläggande statistik, Helena Lindstedt
Grundläggande st…
Helena Lindstedt
Deskriptiv statistik, Johan Bring
Deskriptiv statis…
Johan Bring
Icke-parametriska metoder, Johan Bring
Icke-parametriska…
Johan Bring
Sambandsanalys - korrelation, Johan Bring
Sambandsanalys -…
Johan Bring
T-test, Johan Bring
T-test
Johan Bring