Detta mediabibliotek uppdateras inte längre. För de senaste videoproduktionerna ska du besöka Medfarm Play.
Mediabibliotek > Grundläggande…
Sök:
Söker

Grundläggande statistik

Grundläggande statistik
Upphovsman: Anne Söderlund, Institutionen för neurovetenskap
Kontaktperson: Anne Söderlund
Beskrivning: Föreläsning om grundläggande statistik i 2 delar. Del 2 har ett syfte att kortfattat repetera del 1 samt att ge en introduktion i beroende/oberoende ANOVA och regressionsanalys.
Nyckelord: ANOVA, variansanalys, regressionsanalys
Kommentarer: statistik på C-nivå
Datum: 8 juni 2004
Demo: Demo av denna produktion
Storlek: 36 bilder
Öppen / låst: Låst
Länk: Del 1: http://media.medfarm.uu.se/dynlec/statistik_as Låst
Del 2: http://media.medfarm.uu.se/dynlec/stat5as Låst
Ämnen: Matematisk statistik
Undervisningsform: Föreläsning
Teknik: Bild, Ljud, Studio

Du kanske även är intresserad av följande produktioner?
Grundläggande statistik, Helena Lindstedt
Grundläggande st…
Helena Lindstedt
Deskriptiv statistik, Johan Bring
Deskriptiv statis…
Johan Bring
Konfidensintervall, Johan Bring
Konfidensinterval…
Johan Bring
Hypotesprövning, Johan Bring
Hypotesprövning
Johan Bring
Stickprovsberäkning, Johan Bring
Stickprovsberäkn…
Johan Bring