Detta mediabibliotek uppdateras inte längre. För de senaste videoproduktionerna ska du besöka Medfarm Play.
Mediabibliotek > Historik transf…
Sök:
Söker

Historik transfusionsmedicin

Historik transfusionsmedicin
Upphovsman: Jaan Hong, Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi
Kontaktperson: Jaan Hong
Beskrivning: Blodgruppernas och transfusionsmedicinens historia
Nyckelord: blodgrupp, historik
Kommentarer: Föreläsning till kursen Immunologi med transfusionsmedicin för BMA-programmet.
Datum: 13 mars 2006
Öppen / låst: Låst
Länk: http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/bmahong/video1 Låst
Ämnen: Blodet och de blodbildande organen (hematologi), Läkemedelsadministration
Undervisningsform: Föreläsning
Teknik: Klassrum

Du kanske även är intresserad av följande produktioner?
Transfusionsmedicin - för sjuksköterskor, Jaan Hong
Transfusionsmedic…
Jaan Hong
Blodgivning, Jaan Hong
Blodgivning
Jaan Hong
Direkt antiglobulintest & Autoimmun hemolytisk anemi, Jaan Hong
Direkt antiglobul…
Jaan Hong
Transfusionsreaktioner, Jaan Hong
Transfusionsreakt…
Jaan Hong
Effektormekanismer och ospecifikt försvar, Jaan Hong
Effektormekanisme…
Jaan Hong