Detta mediabibliotek uppdateras inte längre. För de senaste videoproduktionerna ska du besöka Medfarm Play.
Mediabibliotek > Depression hos…
Sök:
Söker

Depression hos barn och tonåringar

Depression hos barn och tonåringar
Upphovsman: Gunilla Olsson, Institutionen för neurovetenskap
Kontaktperson: Gunilla Olsson
Beskrivning: Föreläsningen beskriver hur en depression yttrar sig hos barn och tonåringar och syftar till att alla som i yrket möter barn och ungdomar skall kunna känna igen en depression. Föreläsningen tar också upp diagnostik, förekomst, könsskillnader, bemötande och behandling vid depression i unga år.
Nyckelord: depression, ungdomspsykiatri
Kommentarer: Ingår i specialistsjuksköterskeutbildningen.
Datum: 5 oktober 2006
Storlek: Del 1: 51 min, 101 MB; Del 2: 45 min, 89 MB
Öppen / låst: Öppen
Länk: Del 1: http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/specsskdepression/video1/part1
Del 2: http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/specsskdepression/video1/part2
Ämnen: Barn- och ungdomspsykiatri, Pediatrik, Psykiska sjukdomar
Undervisningsform: Föreläsning
Teknik: Klassrum
Bilder:
Depression hos barn och tonåringar
Depression hos barn och tonåringar

Du kanske även är intresserad av följande produktioner?
Barns utveckling - kognitivt, motoriskt, språkligt och socialt, Mia Ramklint
Barns utveckling…
Mia Ramklint
Introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin, Mia Ramklint
Introduktionsför…
Mia Ramklint
Smärta hos barn - Läkemedel och behandling, Per Hartvig
Smärta hos barn…
Per Hartvig
Vardagssjuklighet hos barn, Eva Bernéus-Ekenberg
Vardagssjuklighet…
Eva Bernéus-Eken…
ADHD, Mia Ramklint
ADHD
Mia Ramklint