Detta mediabibliotek uppdateras inte längre. För de senaste videoproduktionerna ska du besöka Medfarm Play.
Mediabibliotek > Introduktionsf…
Sök:
Söker

Introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin

Introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin
Upphovsman: Mia Ramklint, Inst.f. neurovetenskap, psykiatri
Kontaktperson: Mia Ramklint
Beskrivning: Detta är en introduktionsföreläsning till ämnet barn och ungdomspsykiatri. Föreläsningen är avsedd att ses efter introduktionsföreläsningen till psykiatri, men kan även ses separat. Föreläsningen beskriver psykiska symtom hos barn, och skillnaden mellan psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Risk- och skyddsfaktorer för utveckling av psykisk sjukdom i barndomen, liksom olika typer av prevention gås igenom. Den är utarbetad för att kunna användas på olika vårdutbildningar.
I början av filmen problematiseras barns autonomi och föreläsaren gör etiska överväganden kring denna. Den juridiska delen diskuteras inte. Det är en självklarhet att socialtjänstlagen är tvingande när det gäller anmälningar av om det finns risk för att barn/ungdomar riskerar att fara illa. Juridiska överväganden finns alltid med i det professionella förhållningssättet, men problematiseras och diskuteras inte i denna del av föreläsningen.
Nyckelord: barn och ungdomspsykiatri, psykisk ohälsa och sjukdom, risk- och skyddsfaktorer, prevention
Datum: 21 februari 2011
Storlek: 45 min
Öppen / låst: Öppen
Länk: http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/introdbup
Ämnen: Barn- och ungdomspsykiatri
Undervisningsform: Föreläsning
Teknik: Klassrum
Bilder:
Introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin
Introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin

Du kanske även är intresserad av följande produktioner?
Barns utveckling - kognitivt, motoriskt, språkligt och socialt, Mia Ramklint
Barns utveckling…
Mia Ramklint
ADHD, Mia Ramklint
ADHD
Mia Ramklint
Uppförandestörning, Mia Ramklint
Uppförandestörn…
Mia Ramklint
Autismspektrumtillstånd, Mia Ramklint
Autismspektrumtil…
Mia Ramklint
Att tala med barn, Mia Ramklint
Att tala med barn
Mia Ramklint