Detta mediabibliotek uppdateras inte längre. För de senaste videoproduktionerna ska du besöka Medfarm Play.
Mediabibliotek > Uppförandestö…
Sök:
Söker

Uppförandestörning

Uppförandestörning
Upphovsman: Mia Ramklint, Institutionen för neurovetenskap, psykiatri
Kontaktperson: Mia Ramklint
Beskrivning: Detta är den andra av tre föreläsningar om bråkiga barn. Denna handlar om diagnoserna trotssyndrom och uppförandestörning, symtom, diagnostik och behandling. Den diskuterar etiologi och utvecklingsvägar, riskfaktorer. Begreppet temperament gås igenom, och hur dessa tidiga personlighetsdrag interagerar med miljön, och särskilt vid utveckling av aggressiva beteendestörningar. Föreläsningen är tänkt att användas på läkarprogrammets grundutbildning, men kan även användas på specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatri.
Nyckelord: barn och ungdomspsykiatri, uppförandestörning, trotssyndrom
Datum: 4 maj 2011
Storlek: 52 min
Öppen / låst: Öppen
Länk: http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/uppforandetrots
Ämnen: Barn- och ungdomspsykiatri
Undervisningsform: Föreläsning
Teknik: Klassrum
Bilder:
Uppförandestörning
Uppförandestörning

Du kanske även är intresserad av följande produktioner?
ADHD, Mia Ramklint
ADHD
Mia Ramklint
Autismspektrumtillstånd, Mia Ramklint
Autismspektrumtil…
Mia Ramklint
Introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin, Mia Ramklint
Introduktionsför…
Mia Ramklint
Barns utveckling - kognitivt, motoriskt, språkligt och socialt, Mia Ramklint
Barns utveckling…
Mia Ramklint
Att tala med barn, Mia Ramklint
Att tala med barn
Mia Ramklint