Detta mediabibliotek uppdateras inte längre. För de senaste videoproduktionerna ska du besöka Medfarm Play.
Mediabibliotek > Introduktionsf…
Sök:
Söker

Introduktionsföreläsning till ämnet psykiatri

Introduktionsföreläsning till ämnet psykiatri
Upphovsman: Mia Ramklint, institutionen för neurovetenskap, psykiatri
Kontaktperson: Mia Ramklint
Beskrivning: Detta är en introduktionsföreläsning till ämnet psykiatri. Den definierar psykisk sjukdom, presenterar begrepp och definitioner inom psykiatrin. Den ger en introduktion till psykiatrisk diagnostik. Den är utarbetad för läkarprogrammet men tänkt att kunna användas även på andra vårdutbildningar.
Nyckelord: psykiatri, psykisk sjukdom, psykiatrisk diagnostik, psykiatrisk terminologi
Datum: 12 februari 2008
Storlek: Del1 52 min, del2 45 min, del3 54 min
Öppen / låst: Öppen
Länk: Del 1: Psykiatri, vad är det?
Del 2: Varför och när debuterar psykisk sjukdom?
Del 3: Psykiatrisk terminologi och diagnostik.
Ämnen: Psykiska sjukdomar
Undervisningsform: Föreläsning
Teknik: Klassrum
Bilder:
Introduktionsföreläsning till ämnet psykiatri
Introduktionsföreläsning till ämnet psykiatri

Du kanske även är intresserad av följande produktioner?
Godtycklig diagnostik, Mia Ramklint
Godtycklig diagno…
Mia Ramklint
Psykiatri och psykiatrisk vård - Självmordsförsök och depression, Sofia P Martinson, Caisa Öster
Psykiatri och psy…
Sofia P Martinson…
Psykiatri och psykiatrisk vård - Psykossjukdom, Caisa Öster
Psykiatri och psy…
Caisa Öster
Ätstörningar, Mia Ramklint
Ätstörningar
Mia Ramklint
Introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin, Mia Ramklint
Introduktionsför…
Mia Ramklint