Detta mediabibliotek uppdateras inte längre. För de senaste videoproduktionerna ska du besöka Medfarm Play.
Mediabibliotek > Vägen hit
Sök:
Söker

Vägen hit – Ett samtal mellan professor Lars Engwall och professor emeritus Jan Johanson om företagsekonomins tidiga utveckling vid Uppsala universitet

Vägen hit
Upphovsman: Lars Engwall, Företagsekonomiska institutionen
Kontaktperson: Lars Engwall
Beskrivning: Filmen visar ett samtal mellan Lars Engwall, professor i företagsekonomi, med hans tidigare kollega Jan Johanson, som anställdes på institutionen som assistent då den startade 1958. Samtalet behandlar hur institutionen utvecklats med hänsyn till undervisning, forskning m.m.
Nyckelord: företagsekonomi, vetenskapssociologi, institutionshistoria
Kommentarer: Filmen kan ses som ett exempel på hur framväxten av svenska akademiska institutioner under andra hälften av 1900-talet har gått till
Datum: 13 maj 2008
Öppen / låst: Öppen
Länk: http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/vagenhit/video1
Undervisningsform: Övrigt
Teknik: Studio
Bilder:
Vägen hit
Vägen hit

Du kanske även är intresserad av följande produktioner?
Vad var det som hände med den kalla fusionen i Utah? - Ett samtal mellan Karin Caldwell, professor i ytbioteknik och Lars Engwall, professor i företagsekonomi, Lars Engwall
Vad var det som h…
Lars Engwall