Detta mediabibliotek uppdateras inte längre. För de senaste videoproduktionerna ska du besöka Medfarm Play.
Mediabibliotek > Etik för speci…
Sök:
Söker

Etik för specialistsjuksköterskeutbildningen

Etik för specialistsjuksköterskeutbildningen
Upphovsman: Anna Höglund, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- och bioetik
Kontaktperson: Anna Höglund
Beskrivning: Del 1: Den medicinska etikens individualism, tron på etiska principer, t.ex. för prioriteringar i vården, relationell autonomi som ett alternativt synsätt.
Del 2: Etiska dilemman vid vård i livets slut, etisk oenighet, utvecklandet av etisk kompetens.
Nyckelord: medicinsk etik, folkhälsoetik, prioriteringar, relationell autonomi, etiska dilemman, etik vid livets slut, etisk kompetens, etisk dialog
Datum: 28 augusti 2010
Storlek: Del 1: 19 min, Del 2: 20 min
Öppen / låst: Öppen för Uppsala universitet
Länk: Del 1: http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/cas/etikspecsjsk/video1 Låst
Del 2: http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/cas/etikspecsjsk/video2 Låst
Ämnen: Medicinsk etik
Undervisningsform: Föreläsning
Teknik: Studio
Bilder:
Etik för specialistsjuksköterskeutbildningen
Etik för specialistsjuksköterskeutbildningen

Du kanske även är intresserad av följande produktioner?
Etik i vården, Anna Höglund
Etik i vården
Anna Höglund
Forskningsetik - en introduktion, Anna T. Höglund
Forskningsetik -…
Anna T. Höglund
Introduktionsföreläsning för kursen Medicinsk introduktion, Mats Sjöquist
Introduktionsför…
Mats Sjöquist
Bakteriologi och sjukdom, Anna-Karin Lidström
Bakteriologi och…
Anna-Karin Lidstr…
Grundläggande mikrobiologi 2, Åsa Melhus
Grundläggande mi…
Åsa Melhus