Detta mediabibliotek uppdateras inte längre. För de senaste videoproduktionerna ska du besöka Medfarm Play.
Mediabibliotek > Etik för speci…
Sök:
Söker

Etik för specialistsjuksköterskeutbildningen

Etik för specialistsjuksköterskeutbildningen
Upphovsman: Anna Höglund, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- och bioetik
Kontaktperson: Anna Höglund
Beskrivning: Del 1: Den medicinska etikens individualism, tron på etiska principer, t.ex. för prioriteringar i vården, relationell autonomi som ett alternativt synsätt.
Del 2: Etiska dilemman vid vård i livets slut, etisk oenighet, utvecklandet av etisk kompetens.
Nyckelord: medicinsk etik, folkhälsoetik, prioriteringar, relationell autonomi, etiska dilemman, etik vid livets slut, etisk kompetens, etisk dialog
Datum: 28 augusti 2010
Storlek: Del 1: 19 min, Del 2: 20 min
Öppen / låst: Öppen för Uppsala universitet
Länk: Del 1: http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/cas/etikspecsjsk/video1 Låst
Del 2: http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/cas/etikspecsjsk/video2 Låst
Ämnen: Medicinsk etik
Undervisningsform: Föreläsning
Teknik: Studio
Bilder:
Etik för specialistsjuksköterskeutbildningen
Etik för specialistsjuksköterskeutbildningen

Du kanske även är intresserad av följande produktioner?
Etik i vården, Anna Höglund
Etik i vården
Anna Höglund
Forskningsetik - en introduktion, Anna T. Höglund
Forskningsetik -…
Anna T. Höglund
Introduktionsföreläsning för kursen Medicinsk introduktion, Mats Sjöquist
Introduktionsför…
Mats Sjöquist
Kemoterapi och antibiotika, Eva Tano
Kemoterapi och an…
Eva Tano
Stafylokocker och MRSA, Eva Tano
Stafylokocker och…
Eva Tano