Detta mediabibliotek uppdateras inte längre. För de senaste videoproduktionerna ska du besöka Medfarm Play.
Mediabibliotek > Rörelseobserva…
Sök:
Söker

Rörelseobservation normal motorik – Barn

Rörelseobservation normal motorik
Upphovsman: Ewa Wenngren, Inst f neurovetenskap, Sjukgymnastik
Kontaktperson: Ewa Wenngren
Beskrivning: Rörelseobservation av friska barn i åldrarna 1 år, 3 år och 5½ år
Nyckelord: rörelser, barnmotorik, finmotorik, grovmotorik, normalmotorik
Datum: 22 september 2010
Öppen / låst: Öppen för Uppsala universitet
Länk: http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/cas/rorelseobservation/video1 Låst
Ämnen: Barnets fysiska utveckling
Undervisningsform: Instruktion/demonstration
Teknik: Studio
Bilder:
Rörelseobservation normal motorik
Rörelseobservation normal motorik