Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".
Barns utveckling - kognitivt, motoriskt, språkligt och socialt, del 1

Detta är en föreläsning om barns utveckling, motoriskt, kognitivt, språkligt och socialt. Den handlar om biologiska förutsättningar för utveckling och hur dessa påverkas av barnets uppväxtmiljö. Särskild tonvikt läggs på den sociala utvecklingen och utvecklingen av empati och självkontroll. Föreläsningen är utarbetad för att kunna användas på vårdutbildningar.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Mia Ramklint, Ekselius: Psykiatri

Uppdaterad
4 september 2018

Längd
01:00:18

Visningar
9507

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.

Kanalinformation

I denna kanal finns föreläsningar och interaktiva lärandeplattformar som hör till utbildningar i psykiatri vilka ges av Institutionen för neurovetenskap, enheten för psykiatri. De olika filmerna har information om dess innehåll och med vilket syfte de spelats in.

Interaktiva lärandeplattformar

Psykiatrisk diagnostik

Psykocinematek

Fler filmer i denna kanal

 1. thumbnailIntroduktion till psykiatrin vecka 12 2020
 2. thumbnailPsykiska symtom och sjukdom genom livet, del 1
 3. thumbnailPsykiska symtom och sjukdom genom livet, del 2
 4. thumbnailPsykiska symtom och sjukdom genom livet, del 3
 5. thumbnailPsykiska symtom och sjukdom genom livet, del 4
 6. thumbnailLEAD - psykiatrisk diagnostik
 7. thumbnailIntroduktionsföreläsning till ämnet psykiatri - Psykiatri, vad är det?
 8. thumbnailIntroduktionsföreläsning till ämnet psykiatri - Varför och när debuterar psykisk sjukdom?
 9. thumbnailIntroduktionsföreläsning till ämnet psykiatri - Psykiatrisk terminologi och diagnostik
 10. thumbnailPsykiatrisk anamnes
 11. thumbnailPsykiatrisk anamnes, intervju
 12. thumbnailPsykisk status, del 1 av 5
 13. thumbnailPsykisk status, del 2 av 5
 14. thumbnailPsykisk status, del 3 av 5
 15. thumbnailPsykisk status, del 4 av 5
 16. thumbnailPsykisk status, del 5 av 5
 17. thumbnailGodtycklig diagnostik, del 1 av 2
 18. thumbnailGodtycklig diagnostik, del 2 av 2
 19. thumbnailPsykiatrisk diagnostik före DSM, Del 1 av 2
 20. thumbnailPsykiatrisk diagnostik före DSM, Del 2 av 2
 21. thumbnailFörstämningssyndrom, del 1 av 2
 22. thumbnailFörstämningssyndrom, del 2 av 2
 23. thumbnailSchizofreni och psykos - del 1 av 2
 24. thumbnailSchizofreni och psykos - del 2 av 2
 25. thumbnailSymptoms1940
 26. thumbnailÄtstörningar, del 1 av 2
 27. thumbnailÄtstörningar, del 2 av 2
 28. thumbnailÄtstörningar i DSM-V
 29. thumbnailÅngestrelaterade syndrom
 30. thumbnailBeroendesjukdomar, del 1 av 4
 31. thumbnailBeroendesjukdomar, del 2 av 4
 32. thumbnailBeroendesjukdomar, del 3 av 4
 33. thumbnailBeroendesjukdomar, del 4 av 4
 34. thumbnailPersonlighet - Personlighetsstörning, del 1 av 2
 35. thumbnailPersonlighet - Personlighetsstörning, del 2 av 2
 36. thumbnailÄldrepsykiatri, del1
 37. thumbnailÄldrepsykiatri, del2
 38. thumbnailPsykofarmakologi 4 maj 2012
 39. thumbnailEn introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin
 40. thumbnailBarns utveckling - kognitivt, motoriskt, språkligt och socialt, del 1
 41. thumbnailAtt tala med barn
 42. thumbnailAttention Deficit Hyperactivity Disorder
 43. thumbnailAutismsspektrumstörningar
 44. thumbnailUppförandestörning, Trotssyndrom - aggressiva beteendestörningar
 45. thumbnailGen-miljö interaktion: Maskrosbarn och Orkidébarn, del1
 46. thumbnailGen-miljö interaktion: Maskrosbarn och Orkidébarn, del2
 47. thumbnailPsykiatrins historia