Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Kanalinformation

I denna kanal finns föreläsningar och interaktiva lärandeplattformar som hör till utbildningar i psykiatri vilka ges av Institutionen för neurovetenskap, enheten för psykiatri. De olika filmerna har information om dess innehåll och med vilket syfte de spelats in.

Interaktiva lärandeplattformar

Psykiatrisk diagnostik

Psykocinematek

Fler filmer i denna kanal

 1. thumbnailIntroduktionsföreläsning till ämnet psykiatri - Psykiatri, vad är det?
 2. thumbnailIntroduktionsföreläsning till ämnet psykiatri - Varför och när debuterar psykisk sjukdom?
 3. thumbnailIntroduktionsföreläsning till ämnet psykiatri - Psykiatrisk terminologi och diagnostik
 4. thumbnailPsykiatrisk anamnes
 5. thumbnailPsykiatrisk anamnes, intervju
 6. thumbnailPsykisk status, del 1 av 5
 7. thumbnailPsykisk status, del 2 av 5
 8. thumbnailPsykisk status, del 3 av 5
 9. thumbnailPsykisk status, del 4 av 5
 10. thumbnailPsykisk status, del 5 av 5
 11. thumbnailGodtycklig diagnostik, del 1 av 2
 12. thumbnailGodtycklig diagnostik, del 2 av 2
 13. thumbnailPsykiatrisk diagnostik före DSM, Del 1 av 2
 14. thumbnailPsykiatrisk diagnostik före DSM, Del 2 av 2
 15. thumbnailFörstämningssyndrom, del 1 av 2
 16. thumbnailFörstämningssyndrom, del 2 av 2
 17. thumbnailSchizofreni och psykos - del 1 av 2
 18. thumbnailSchizofreni och psykos - del 2 av 2
 19. thumbnailSymptoms1940
 20. thumbnailÄtstörningar, del 1 av 2
 21. thumbnailÄtstörningar, del 2 av 2
 22. thumbnailÄtstörningar i DSM-V
 23. thumbnailÅngestsyndrom 8 maj 2012
 24. thumbnailBeroendesjukdomar, del 1 av 4
 25. thumbnailBeroendesjukdomar, del 2 av 4
 26. thumbnailBeroendesjukdomar, del 3 av 4
 27. thumbnailBeroendesjukdomar, del 4 av 4
 28. thumbnailPersonlighet - Personlighetsstörning, del 1 av 2
 29. thumbnailPersonlighet - Personlighetsstörning, del 2 av 2
 30. thumbnailPsykofarmakologi 4 maj 2012
 31. thumbnailTvångsvårdslagstiftning inom psykiatrisk vård
 32. thumbnailEn introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin
 33. thumbnailBarns utveckling - kognitivt, motoriskt, språkligt och socialt
 34. thumbnailAtt tala med barn
 35. thumbnailAttention Deficit Hyperactivity Disorder
 36. thumbnailAutismsspektrumstörningar
 37. thumbnailUppförandestörning, Trotssyndrom - aggressiva beteendestörningar
 38. thumbnailGen-miljö interaktion: Maskrosbarn och Orkidébarn, del1
 39. thumbnailGen-miljö interaktion: Maskrosbarn och Orkidébarn, del2
 40. thumbnailPsykiatrins historia