Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

En introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin

Detta är en introduktionsföreläsning till ämnet barn och ungdomspsykiatri. Föreläsningen är avsedd att ses efter introduktionsföreläsningen till psykiatri, men kan även ses separat. Föreläsningen beskriver psykiska symtom hos barn, och skillnaden mellan psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Risk- och skyddsfaktorer för utveckling av psykisk sjukdom i barndomen, liksom olika typer av prevention gås igenom. Den är utarbetad för att kunna användas på olika vårdutbildningar.

I början av filmen problematiseras barns autonomi och föreläsaren gör etiska överväganden kring denna. Den juridiska delen diskuteras inte. Det är en självklarhet att socialtjänstlagen är tvingande när det gäller anmälningar av om det finns risk för att barn/ungdomar riskerar att fara illa. Juridiska överväganden finns alltid med i det professionella förhållningssättet, men problematiseras och diskuteras inte i denna del av föreläsningen.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Mia Ramklint, Barn- och ungdomspsykiatri

Uppdaterad
3 september 2020

Längd
00:44:53

Visningar
19629

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Fler filmer i denna kanal

 1. thumbnailTraumalarm ABCDE-scenario
 2. thumbnailSjukdomar i andningsvägarna, del1
 3. thumbnailSepsis och septisk chock, del 2
 4. thumbnailSepsis och septisk chock, del 1
 5. thumbnailLuftväg och ventilation Henrik Engquist
 6. thumbnailKranskärlssjukdom
 7. thumbnailSjukdomar i andningsvägarna, del2
 8. thumbnailSjukdomar i andningsvägarna, del3
 9. thumbnailSjukdomar i andningsvägarna, del4
 10. thumbnailAkut Psykiatri 20200404 Stefan Nasir T11
 11. thumbnailÅngestrelaterade syndrom
 12. thumbnailKNEP - PSYKIATRI och hjärnfunktioner
 13. thumbnailCPAP - CPAP-behandling med enbart syrgas
 14. thumbnailProcedursmärta hos barn, del 1 av 3
 15. thumbnailSjukdomar hos äldre, del 2 av 2
 16. thumbnailProblembaserat Lärande
 17. thumbnailTraumaövning
 18. thumbnailTankar om poster - råd och praktiska förslag
 19. thumbnailSjukdomar hos äldre, del 1 av 2
 20. thumbnailBarntrauma Del 5
 21. thumbnailLungemboli
 22. thumbnailGynekologi och gynekologisk omvårdnad, del 1
 23. thumbnailEpilepsi, del 2
 24. thumbnailVätskebalans hos barn
 25. thumbnailEpilepsi, del 1
 26. thumbnailBarns utveckling - kognitivt, motoriskt, språkligt och socialt - översiktsföreläsning
 27. thumbnailEpilepsi hos barn och ungdomar
 28. thumbnailPatientdelaktighet
 29. thumbnailBarnkirurgisk vård
 30. thumbnailBrand- och kemövning BMC godsmottagning 151127.
 31. thumbnailSyrabas
 32. thumbnailEn introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin
 33. thumbnailMADRS skattning och suicidriskbedömning, tonåring - Natalie
 34. thumbnailNormal Förlossning
 35. thumbnailGynekologi och gynekologisk omvårdnad, del 4
 36. thumbnailComa
 37. thumbnailAkut ischemi
 38. thumbnailMedicinsk marijuana – legalisering?
 39. thumbnailStrokeföreläsning del 2
 40. thumbnailIntoxikationer
 41. thumbnailSjukdomar i mag-tarmkanalen, del 1
 42. thumbnailPOSP- Prehospitalt Omhändertagande av Suicidnära Patienter
 43. thumbnailGynekologi och gynekologisk omvårdnad, del 5
 44. thumbnailTraumatiska och spontana hjärnblödningar
 45. thumbnailBarntrauma Del 3
 46. thumbnailBarntrauma Del 2
 47. thumbnailProcedursmärta hos barn, del 2 av 3
 48. thumbnailBarntrauma Del 1
 49. thumbnailProcedursmärta hos barn, del 3 av 3
 50. thumbnailGynekologi och gynekologisk omvårdnad, del 3
 51. thumbnailStefan James: Grattis, det är bara en hjärtinfarkt
 52. thumbnailBarntrauma Del 6
 53. thumbnailGynekologi och gynekologisk omvårdnad, del 2
 54. thumbnailAkut hjärtsvikt
 55. thumbnailDiabetes 2017, del 1
 56. thumbnailStrokeföreläsning del 1
 57. thumbnailBarntrauma Del 4
 58. thumbnailDiabetes 2017, del 2