Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kanalinformation

Detta är en serie filmer för anestesiutbildningen vid Uppsala universitet.

Ansvarig: Erebouni Arakelian , anestesi- och intensivvårdssjuksköterska Klinisk lektor vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Föreläsningsserien och filmerna handlar om vuxna patienter och är tänkt som inspiration till vidare inlärning. Det som tas upp i materialet är exempel. Andra arbetssätt och läkemedel kan förekomma.

Stort tack till Ingbritt Olausson för korrekturläsning av manus och Ann Lögde för att du startade det hela en gång i tiden.

Fler filmer i denna kanal