Detta mediabibliotek uppdateras inte längre. För de senaste videoproduktionerna ska du besöka Medfarm Play.
Mediabibliotek > Medicin > Samhällsmedici…
Sök:
Söker

Rss Samhällsmedicin, hygien och sexologi Samhällsmedicin, hygien och sexologi inkl. underkategorier

Amning - Folkhälsovetenskap, Clara Aarts
Amning - Folkhälsov…
Clara Aarts
Att göra en enkätundersökning, Ragnar Westerling
Att göra en enkätu…
Ragnar Westerling
Barnmisshandel - omhändertagande på sjukhus, Steven Lucas
Barnmisshandel - omh…
Steven Lucas
Chi-2 Test, Johan Bring
Chi-2 Test
Johan Bring
Deskriptiv statistik, Johan Bring
Deskriptiv statistik
Johan Bring
Epidemiologi, Ragnar Westerling
Epidemiologi
Ragnar Westerling
Epidemiologi, Kurt Svärdsudd
Epidemiologi
Kurt Svärdsudd
Epidemiologins mål och mått, Ragnar Westerling
Epidemiologins mål…
Ragnar Westerling
Epidemiologisk studiedesign, Ragnar Westerling
Epidemiologisk studi…
Ragnar Westerling
Folkhälsans aktörer - uppgift 1 i folkhälsovetenskapskursen, Per Lytsy
Folkhälsans aktöre…
Per Lytsy
Folkhälsovetenskapens grunder, Ragnar Westerling
Folkhälsovetenskape…
Ragnar Westerling
Folksjukdomar, Per Lytsy
Folksjukdomar
Per Lytsy
Genetic epidemiology, Patrik Magnusson
Genetic epidemiology
Patrik Magnusson
Granska rapporter - Folkhälsovetenskap, Ragnar Westerling
Granska rapporter -…
Ragnar Westerling
Hur håller man sig frisk?, Katarina Lunner
Hur håller man sig…
Katarina Lunner
Hypotesprövning, Johan Bring
Hypotesprövning
Johan Bring
Hälsan i befolkningen, Ragnar Westerling
Hälsan i befolkning…
Ragnar Westerling
Icke-parametriska metoder, Johan Bring
Icke-parametriska me…
Johan Bring
Introduktion till folkhälsovetenskap, Ragnar Westerling
Introduktion till fo…
Ragnar Westerling
Introduktion till hälsopolitik och hälsoekonomi, Ragnar Westerling
Introduktion till h…
Ragnar Westerling
Konfidensintervall, Johan Bring
Konfidensintervall
Johan Bring
Mat på äldre dar, Christina Fjellström
Mat på äldre dar
Christina Fjellströ…
Metodik - Folkhälsovetenskap, Ragnar Westerling
Metodik - Folkhälso…
Ragnar Westerling
Postoperativ höftledsrehabilitering - Att börja på ny kula, Ann Sundbom
Postoperativ höftle…
Ann Sundbom
Projektplan för en folkhälsointervention - uppgift 2 i folkhälsovetenskapskursen, Per Lytsy
Projektplan för en…
Per Lytsy
Projektplanen, Ragnar Westerling
Projektplanen
Ragnar Westerling
På väg mot en mer hälsofrämjande hälso och sjukvård, Gudrun Tevell
På väg mot en mer…
Gudrun Tevell
Regressionsanalys, Johan Bring
Regressionsanalys
Johan Bring
Relativ risk, oddskvot och sensivitet, Johan Bring
Relativ risk, oddskv…
Johan Bring
Sambandsanalys - korrelation, Johan Bring
Sambandsanalys - kor…
Johan Bring
Sannolikhetslära, Johan Bring
Sannolikhetslära
Johan Bring
Siffrorna och verkligheten, Johan Bring
Siffrorna och verkli…
Johan Bring
Standard error, medelfel, Johan Bring
Standard error, mede…
Johan Bring
Statistical Principles for Clinical Trials ICH E9, Johan Bring
Statistical Principl…
Johan Bring
Stickprovsberäkning, Johan Bring
Stickprovsberäkning
Johan Bring
T-test, Johan Bring
T-test
Johan Bring
Vaccinationer, Mia Furebring
Vaccinationer
Mia Furebring
Yrkesrelaterade lungsjukdomar, Anna Rask-Andersen
Yrkesrelaterade lung…
Anna Rask-Andersen