Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Östersjöveckan

Kontaktperson: Anna Malmberg
Det finns 52 filmer i denna kanal

Kanalinformation

Fler filmer i denna kanal

 1. thumbnailEtt samarbete för Östersjön visar vägen – FNs hållbarhetsmål 17 i Östersjöperspektiv
 2. thumbnailFrån chock till hopp – miljön i Östersjön de senaste 10 åren
 3. thumbnailSå kan miljösektorn sysselsätta våra nyanlända
 4. thumbnailCirkulär ekonomi, vattenbruk
 5. thumbnailÖstersjön är vad du äter – vem bär ansvaret för en hållbar matkonsumtion?
 6. thumbnailMikroplaster, läkemedelsrester och PFAS
 7. thumbnailEn livsmedelsstrategi för hav i balans/ingen övergödning
 8. thumbnailVem ska förvalta vårt vatten?
 9. thumbnailKryssning i algsoppan?
 10. thumbnailFramtidsvision Östersjön
 11. thumbnailHur skapar vi giftfria kretslopp mellan stad och land – och vad håller oss tillbaka?
 12. thumbnailÖstersjöns framtid – vilka lärdomar kan vi dra?
 13. thumbnailBeach 2020 – hur ska havet komma i form?
 14. thumbnailGeopolitikens återkomst? Framtida utmaningarna för säkerhetssamarbetet i Östersjöområdet
 15. thumbnailMiljön i Östersjön 10 år senare – vad har hänt?
 16. thumbnailVattenbrist på Gotland - nya lösningar för att säkra vattentillgången
 17. thumbnailMikroplaster och lågt hängande frukter
 18. thumbnailVad krävs för en hållbar matkonsumtion?
 19. thumbnailHoten mot torsken i Östersjön
 20. thumbnailHow can municipalities act as key change agents for a healthier Baltic Sea?
 21. thumbnailHållbar blå tillväxt – kan Gotland fungera som förebild?
 22. thumbnailSustainable development dilemma – why are facts not enough to convince?
 23. thumbnailKraftfulla tag mot övergödningens drivkrafter
 24. thumbnailVad kan vi lära från Ålands hållbarhetsplanering?
 25. thumbnailNow that we have the Paris Agreement on climate change – what next?
 26. thumbnailHur kan forskning och utbildning bidra till Östersjöns framtid?
 27. thumbnailHur tar vi FNs hållbarhetsmål till konkret handling?
 28. thumbnailSkyddade områden i Östersjön – hur skyddade är de egentligen?
 29. thumbnailVad betyder Östersjöfrågan för dig?
 30. thumbnailÖstersjöns miljö – ett olösligt problem?
 31. thumbnailWe cannot do it alone - How to save the sea on shores across borders
 32. thumbnailThe business in being sustainable - How are sustainable business models created?
 33. thumbnailBlue and Green Economy - consistent approaches to innovation and increased sustainability?
 34. thumbnailThe sea as a resource: Protect it and use it responsibly
 35. thumbnailHavet, samhällsnyttan, näringslivet och politiken, del 1
 36. thumbnailHur går man från kommunala vattenprojekt till maritim, blå, företagsutveckling?
 37. thumbnailVem vill ta i detta med tång? Kan insamling av alger minska havens övergödning och ge ren energi?
 38. thumbnailSmåskaligt fiske – en hållbar tillväxtfaktor eller en utdöende traditionell näring?
 39. thumbnailFrån glittrande resurs till övergött problem - vem räddar Gotlands grunda havsvikar?
 40. thumbnailEtt hav av kunskap: Hur nyttiggörs forskningen
 41. thumbnailHur mår havet? En enkel fråga med komplexa svar
 42. thumbnailVem sätter agendan i havsmiljödebatten?
 43. thumbnailBottom up environmental cooperation - a driver for political integration?
 44. thumbnailEget avlopp - eget ansvar? Minskad övergödning från enskilda avlopp
 45. thumbnailSnillen spekulerar
 46. thumbnailToday’s topics - a mini panel discussion
 47. thumbnailSnillen spekulerar - diskussion kring dagens ämnen
 48. thumbnailRädda Östersjön – Folke Rydén om 10 års- satsningen Baltic Sea Media Project
 49. thumbnailSnillen spekulerar - diskussion kring dagens ämnen
 50. thumbnailVad vill partierna göra för Östersjön?
 51. thumbnail80 mil Östersjökust
 52. thumbnailHavet, samhällsnyttan, näringslivet och politiken, del 2