Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Östersjöveckan

Kontaktperson: Anna Malmberg
Det finns 61 filmer i denna kanal

Kanalinformation

Fler filmer i denna kanal

 1. thumbnailHotade fiskebestånd i Östersjön - vad krävs från våra politiker?
 2. thumbnailHållbar blå tillväxt – kan Gotland fungera som förebild?
 3. thumbnailSustainable development dilemma – why are facts not enough to convince?
 4. thumbnailKraftfulla tag mot övergödningens drivkrafter
 5. thumbnailVad kan vi lära från Ålands hållbarhetsplanering?
 6. thumbnailGeopolitikens återkomst? Framtida utmaningarna för säkerhetssamarbetet i Östersjöområdet
 7. thumbnailBeach 2020 – hur ska havet komma i form?
 8. thumbnailFrån chock till hopp – miljön i Östersjön de senaste 10 åren
 9. thumbnailSå kan miljösektorn sysselsätta våra nyanlända
 10. thumbnailCirkulär ekonomi, vattenbruk
 11. thumbnailÖstersjön är vad du äter – vem bär ansvaret för en hållbar matkonsumtion?
 12. thumbnailSkyddade områden i Östersjön – hur skyddade är de egentligen?
 13. thumbnailMikroplaster, läkemedelsrester och PFAS
 14. thumbnailHow can municipalities act as key change agents for a healthier Baltic Sea?
 15. thumbnailHur tar vi FNs hållbarhetsmål till konkret handling?
 16. thumbnailHoten mot torsken i Östersjön
 17. thumbnailFosforn bör hamna på åkern och inte i sjön. Slamfrågans lösning, ett tvärvetenskapligt samarbete?
 18. thumbnailHur skapar vi engagemang för Östersjön?
 19. thumbnailCirkulär ekonomi i praktiken med utgångspunkt i fosfor och textilier
 20. thumbnailHur kan den tilltagande vattenbristen få en cirkulär lösning?
 21. thumbnailPlast skall återvinnas cirkulärt, ett smartare sätt långsiktigt lösa plastens negativa miljöpåverkan
 22. thumbnailFinansiering för hållbara investeringar – en väg att rädda Östersjön?
 23. thumbnailHur går det internationella samarbetet för hållbar konsumtion och produktion?
 24. thumbnailEtt samarbete för Östersjön visar vägen – FNs hållbarhetsmål 17 i Östersjöperspektiv
 25. thumbnailMiljön i Östersjön 10 år senare – vad har hänt?
 26. thumbnailVattenbrist på Gotland - nya lösningar för att säkra vattentillgången
 27. thumbnailMikroplaster och lågt hängande frukter
 28. thumbnailVad krävs för en hållbar matkonsumtion?
 29. thumbnailEn livsmedelsstrategi för hav i balans/ingen övergödning
 30. thumbnailVem ska förvalta vårt vatten?
 31. thumbnailKryssning i algsoppan?
 32. thumbnailFramtidsvision Östersjön
 33. thumbnailHur skapar vi giftfria kretslopp mellan stad och land – och vad håller oss tillbaka?
 34. thumbnailNow that we have the Paris Agreement on climate change – what next?
 35. thumbnailHur kan forskning och utbildning bidra till Östersjöns framtid?
 36. thumbnailÖstersjöns framtid – vilka lärdomar kan vi dra?
 37. thumbnailHållbart vattenbruk - framtidens matproduktion?
 38. thumbnailVad betyder Östersjöfrågan för dig?
 39. thumbnailÖstersjöns miljö – ett olösligt problem?
 40. thumbnailWe cannot do it alone - How to save the sea on shores across borders
 41. thumbnailThe business in being sustainable - How are sustainable business models created?
 42. thumbnailBlue and Green Economy - consistent approaches to innovation and increased sustainability?
 43. thumbnailThe sea as a resource: Protect it and use it responsibly
 44. thumbnailHavet, samhällsnyttan, näringslivet och politiken, del 1
 45. thumbnailHur går man från kommunala vattenprojekt till maritim, blå, företagsutveckling?
 46. thumbnailVem vill ta i detta med tång? Kan insamling av alger minska havens övergödning och ge ren energi?
 47. thumbnailSmåskaligt fiske – en hållbar tillväxtfaktor eller en utdöende traditionell näring?
 48. thumbnailFrån glittrande resurs till övergött problem - vem räddar Gotlands grunda havsvikar?
 49. thumbnailEtt hav av kunskap: Hur nyttiggörs forskningen
 50. thumbnailHur mår havet? En enkel fråga med komplexa svar
 51. thumbnailVem sätter agendan i havsmiljödebatten?
 52. thumbnailBottom up environmental cooperation - a driver for political integration?
 53. thumbnailEget avlopp - eget ansvar? Minskad övergödning från enskilda avlopp
 54. thumbnailSnillen spekulerar
 55. thumbnailToday’s topics - a mini panel discussion
 56. thumbnailSnillen spekulerar - diskussion kring dagens ämnen
 57. thumbnailRädda Östersjön – Folke Rydén om 10 års- satsningen Baltic Sea Media Project
 58. thumbnailSnillen spekulerar - diskussion kring dagens ämnen
 59. thumbnailVad vill partierna göra för Östersjön?
 60. thumbnail80 mil Östersjökust
 61. thumbnailHavet, samhällsnyttan, näringslivet och politiken, del 2