Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Anna Malmberg
Det finns 72 filmer i denna kanal

Kanalinformation

Fler filmer i denna kanal

 1. thumbnailLifestyle as Sustainable Life: The Food & Health Challenge
 2. thumbnailEtt samarbete för Östersjön visar vägen – FNs hållbarhetsmål 17 i Östersjöperspektiv
 3. thumbnailMiljön i Östersjön 10 år senare – vad har hänt?
 4. thumbnailVattenbrist på Gotland - nya lösningar för att säkra vattentillgången
 5. thumbnailMikroplaster och lågt hängande frukter
 6. thumbnailVad krävs för en hållbar matkonsumtion?
 7. thumbnailHoten mot torsken i Östersjön
 8. thumbnailHur tar vi FNs hållbarhetsmål till konkret handling?
 9. thumbnailHow can municipalities act as key change agents for a healthier Baltic Sea?
 10. thumbnailHållbar blå tillväxt – kan Gotland fungera som förebild?
 11. thumbnailSustainable development dilemma – why are facts not enough to convince?
 12. thumbnailKraftfulla tag mot övergödningens drivkrafter
 13. thumbnailVad kan vi lära från Ålands hållbarhetsplanering?
 14. thumbnailGeopolitikens återkomst? Framtida utmaningarna för säkerhetssamarbetet i Östersjöområdet
 15. thumbnailBeach 2020 – hur ska havet komma i form?
 16. thumbnailÖstersjöns framtid – vilka lärdomar kan vi dra?
 17. thumbnailHur går det internationella samarbetet för hållbar konsumtion och produktion?
 18. thumbnailHållbart vattenbruk - framtidens matproduktion?
 19. thumbnailFinansiering för hållbara investeringar – en väg att rädda Östersjön?
 20. thumbnailMiljön i Östersjön 10 år senare – vad har hänt?
 21. thumbnailÖvergödning av Östersjön – hur långt har vi kommit och vad kan/behöver vi göra?
 22. thumbnailSlamspridningsförbud och krav på fosforåterföring? Hur fixar vi den cirkulära ekonomin i Sverige?
 23. thumbnailBorttagande av läkemedelsrester i fullstor skala
 24. thumbnailÄr tillgången på vatten ett problem i Sverige?
 25. thumbnailSjöfart – ny teknik för att möta miljökrav och klimatutmaningarna
 26. thumbnailHur styr vi mot ett hållbart båtliv?
 27. thumbnailÖstersjötorskens svanesång – hot, orsaker och lösningar
 28. thumbnailClimate change leadership – perspectives from science, industry and politics
 29. thumbnailHotade fiskebestånd i Östersjön - vad krävs från våra politiker?
 30. thumbnailFosforn bör hamna på åkern och inte i sjön. Slamfrågans lösning, ett tvärvetenskapligt samarbete?
 31. thumbnailHur skapar vi engagemang för Östersjön?
 32. thumbnailCirkulär ekonomi i praktiken med utgångspunkt i fosfor och textilier
 33. thumbnailHur kan den tilltagande vattenbristen få en cirkulär lösning?
 34. thumbnailPlast skall återvinnas cirkulärt, ett smartare sätt långsiktigt lösa plastens negativa miljöpåverkan
 35. thumbnailFrån chock till hopp – miljön i Östersjön de senaste 10 åren
 36. thumbnailSå kan miljösektorn sysselsätta våra nyanlända
 37. thumbnailCirkulär ekonomi, vattenbruk
 38. thumbnailÄr baljväxter och återvunna havreskal en trend eller räddar det planeten?, del1
 39. thumbnailHur kan forskning och utbildning bidra till Östersjöns framtid?
 40. thumbnailNow that we have the Paris Agreement on climate change – what next?
 41. thumbnailHur skapar vi giftfria kretslopp mellan stad och land – och vad håller oss tillbaka?
 42. thumbnailFramtidsvision Östersjön
 43. thumbnailKryssning i algsoppan?
 44. thumbnailVem ska förvalta vårt vatten?
 45. thumbnailEn livsmedelsstrategi för hav i balans/ingen övergödning
 46. thumbnailMikroplaster, läkemedelsrester och PFAS
 47. thumbnailSkyddade områden i Östersjön – hur skyddade är de egentligen?
 48. thumbnailÖstersjön är vad du äter – vem bär ansvaret för en hållbar matkonsumtion?
 49. thumbnailVad betyder Östersjöfrågan för dig?
 50. thumbnailÖstersjöns miljö – ett olösligt problem?
 51. thumbnailWe cannot do it alone - How to save the sea on shores across borders
 52. thumbnailThe business in being sustainable - How are sustainable business models created?
 53. thumbnailBlue and Green Economy - consistent approaches to innovation and increased sustainability?
 54. thumbnailThe sea as a resource: Protect it and use it responsibly
 55. thumbnailHavet, samhällsnyttan, näringslivet och politiken, del 1
 56. thumbnailHur går man från kommunala vattenprojekt till maritim, blå, företagsutveckling?
 57. thumbnailVem vill ta i detta med tång? Kan insamling av alger minska havens övergödning och ge ren energi?
 58. thumbnailSmåskaligt fiske – en hållbar tillväxtfaktor eller en utdöende traditionell näring?
 59. thumbnailFrån glittrande resurs till övergött problem - vem räddar Gotlands grunda havsvikar?
 60. thumbnailEtt hav av kunskap: Hur nyttiggörs forskningen
 61. thumbnailHur mår havet? En enkel fråga med komplexa svar
 62. thumbnailVem sätter agendan i havsmiljödebatten?
 63. thumbnailBottom up environmental cooperation - a driver for political integration?
 64. thumbnailEget avlopp - eget ansvar? Minskad övergödning från enskilda avlopp
 65. thumbnailSnillen spekulerar
 66. thumbnailToday’s topics - a mini panel discussion
 67. thumbnailSnillen spekulerar - diskussion kring dagens ämnen
 68. thumbnailRädda Östersjön – Folke Rydén om 10 års- satsningen Baltic Sea Media Project
 69. thumbnailSnillen spekulerar - diskussion kring dagens ämnen
 70. thumbnailVad vill partierna göra för Östersjön?
 71. thumbnail80 mil Östersjökust
 72. thumbnailHavet, samhällsnyttan, näringslivet och politiken, del 2