Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".
Astma och KOL. Vad berättar dina andetag?

Andrei Malinovschi, Klinisk fysiologi

Två av de vanligaste kroniska sjukdomarna i Sverige är astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Trots nya behandlingar och ökade behandlingskostnader uppnås sjukdomskontroll bara hos en del av patienterna med dessa sjukdomar. Att tidigt och korrekt hitta patienter som löper risk att bli sämre – och att adekvat behandla dem – kan spara både lidande och pengar. Jag har tidigare studerat hur olika typer av lungfunktionspåverkan, såsom diffusionsstörningar hos KOL-patienter eller påverkan på små luftvägar vid astma, kan ge information om prognos och sjukdomssvårighet. För att kunna ge adekvat behandling måste man dessutom förstå vilka inflammationsmekanismer som är inblandade. I min forskning har jag studerat hur en enkel markör i utandad luft, utandad kvävemonoxid, kan användas för att förutsäga svar vid astmabehandling. Jag har visat att informationen från denna markör med fördel kan kombineras med en annan enkel markör, mängden av en viss typ av blodceller (eosinofila granulocyter), för att studera sambandet med sjukdomsbörda hos patienter med astma. En fördjupad kunskap inom dessa områden kan hjälpa oss att förstå sjukdomsmekanismer bättre och på det sättet individanpassa uppföljning och behandling av patienter med lungsjukdomar. Utvecklingen och utvärderingen av enkla metoder för att karakterisera lungfunktionspåverkan, samt bättre förståelse av vilka blodprov och utandningstest som ska användas vid patientuppföljning, är två viktiga steg på vägen dit.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Ella Stensson, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
13 november 2017

Längd
00:24:19

Visningar
1969

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 17 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 24 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2017. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal