Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".
Social Movements as City Makers: Contesting Global Capitalism and Liberal Democracy.

Miguel A. Martínez, Sociologi, särskilt bostads- och urbansociologi

Urban sociologi är den huvuddisciplin som jag mest har fokuserat på i min akademiska karriär. Jag har undervisat och forskat empiriskt kring ämnen såsom deltagandeprocesser i stadsplanering, bostadspolitik, sociorumslig segregering, användning av offentliga platser och lokal styrning. Dessa fenomens uppkomst i städer i Spanien, Portugal och Colombia fångade min allra första uppmärksamhet. Därefter fortsatte jag att undersöka andra amerikanska, europeiska och asiatiska sammanhang. Genom åren har jag specialiserat mig på studier av urbana rörelser, det vill säga när medborgarna kraftsamlar som ett svar på specifika klagomål, organiserar sig och protesterar på olika sätt för att uppnå sina mål. De kan använda institutionella kanaler, men myndigheterna reagerar inte alltid på ett tillfredsställande sätt. Många aktivister väljer i stället direkta aktioner. Dessutom väljer vissa rörelser att arbeta utom-institutionellt redan från början, för att utmana det dominerande status quo och de kulturella värderingarna, maktstrukturerna och de ekonomiska ojämlikheterna som är tätt sammanflätade med det urbana. Stadsodling, protester mot stadsförnyelse och social undanträngning är exempel på sådana urbana rörelser, ofta med en progressiv inriktning.
Min forskningsinriktning handlar om bedömningen av rörelsernas inverkan på städernas utformning, främst när det gäller demokratisk styrning och social rättvisa. Jag undersöker den sociala, politiska och rumsliga karaktären hos de pågående konflikterna, deras utveckling över tid och de betydelsefulla sammanhang som påverkar dem. En stor del av min forskning handlar om husockupationsrörelser, hur dessa samspelar med myndigheter, vilka kulturella praktiker de utvecklar, samt hur de skiljer sig åt i olika städer.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Ella Stensson, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
15 november 2017

Längd
00:14:26

Visningar
1424

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 17 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 24 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2017. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal