Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".
Internationell medling i inbördeskrig – effekten av partiska och opartiska medlare.

Isak Svensson, Freds- och konfliktforskning

Konflikter inom länder är den vanligaste formen av väpnade konflikter i världen. I min forskning fokuserar jag på konfliktlösning och ickevåld i inomstatliga konflikter. Flera av mina studier handlar om medlares insatser i väpnade konflikter och vad som gör dem framgångsrika. Jag har särskilt intresserat mig för om det är partiska eller opartiska medlare som är mest effektiva i att förhandla fram fredsavtal. Ett annat forskningsområde är vilken roll religion spelar i väpnade konflikter. Jag har i min forskning studerat hur religiösa frågor kan försvåra konfliktlösning samt hur religiöst definierade konflikter trots allt kan lösas. Vidare har jag forskat om ickevåldsliga uppror och varför vissa blir framgångsrika medan andra misslyckas. Genom empirisk forskning vill jag bidra till ökad kunskap och förståelse för hur konflikter kan hanteras utan våld.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Ella Stensson, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
15 november 2017

Längd
00:15:59

Visningar
1873

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 17 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 24 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2017. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal