Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".
Tävling i den högre skolan? Universitet och idén om en global kunskapsmarknad.

Linda Wedlin, Företagsekonomi, särskilt organisation

Universitet har funnits i flera hundra år. Som organisationer är de både speciella och lika andra organisationer. De organiserar vetenskaplig verksamhet, som ofta anses följa sina egna principer och praktiker. Samtidigt är de i stor utsträckning föremål för samma krav och förväntningar som andra organisationer, såväl offentliga som privata, att vara effektiva och styrbara. Det finns i den rådande offentliga diskussionen om universitet också stora förväntningar på vad universiteten ska leverera i form av ny kunskap, innovationer och lösningar på stora och aktuella samhällsfrågor. I min forskning försöker jag förstå hur universitet organiseras och styrs, och hur verksamheten påverkas av externa försök till styrning och de krav som sätts på universiteten genom exempelvis statliga reformer, finansieringssystem, utvärdering och granskning, och rankningssystem. Särskilt intresse har jag ägnat åt att förstå hur styrning samverkar med status och statuskonkurrens inom vetenskaperna, och vilken betydelse detta har för vetenskaplig verksamhet och organisering.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Ella Stensson, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
15 november 2017

Längd
00:14:26

Visningar
1414

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 17 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 24 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2017. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal