Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".
Med löpsedel som uppdrag – om organisationer och organisering i nyhetssamhället.

Josef Pallas, Företagsekonomi, särskilt organisation

Hur vi som individer och kollektiv förstår och förhåller oss till vår omvärld är på många sätt förmedlat via olika medier – traditionella (exempelvis tv och radio) som nya (till exempel olika digitala plattformar och nätverk). Våra värderingar, föreställningar och följaktligen även handlingar påverkas av hur vi uppfattar vad dessa medier rapporterar om och på vilket sätt denna rapportering sker. Vi kallar mediernas betydelse och påverkan på individer, organisationer och hela samhället för medialisering. I min forskning söker jag att beskriva och förstå hur idéer om mediernas betydelse och arbete påverkar organisationer inom olika delar av vårt samhälle – främst inom den offentliga sektorn. I detta sammanhang fokuserar jag på förändringar och konsekvenser som medialisering innebär för styrning, organisering och genomförande av välfärdstjänster. Vad händer till exempel på våra myndigheter eller universitet när dessa börjar prioritera frågor kring synlighet, varumärkesbyggande eller viljan att påverka den allmänna opinionen? Och vilka konsekvenser har dessa förändringar för bland annat kvalitet och omfattning av vår förvaltning och utbildning?

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Ella Stensson, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
15 november 2017

Längd
00:13:43

Visningar
1466

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 17 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 24 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2017. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal