Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".
Förnybar energi – hållbart. Eller hur?

Jan Sundberg, Elektricitetslära, särskilt ekologiska aspekter

Förnybar energi är en lösning för att minska koldioxidutsläpp och tillgodose ett ökat globalt energibehov. Vårt utnyttjande av ”äldre” förnybara energikällor, som biobränsle och vattenkraft, har dock visat att det finns ett negativa sidoeffekter och arbeten med att mildra dessa pågår alltjämt. Men även de ”nya” förnybar energi, som sol-, vind- och vågkraft har redan, eller kommer att leda till miljöbelastningar när dessa blir allt mer storskaliga. Kunskapen om dessa effekter, hur och om det kan åtgärdas, är dock mycket begränsade. I min forskning har jag genom ett tvärvetenskapligt tillvägagångsätt arbetat med implementering av olika förnybara energikällor i samhället, främst ur ett naturvårds- och ekologiskt hållbart perspektiv. Målet har varit att lösa de problem som uppstår vid tillståndsprocesser. Vad har till exempel vind- och vågkraft för effekter på omgivande naturmiljö, vilka djur påverkas och på vilket sätt, hur påverkas närsamhället och – inte minst – hur minimeras negativa effekter?

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
16 november 2017

Längd
00:20:54

Visningar
2271

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 17 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 24 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2017. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal