Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 26 filmer i denna kanal

Lance McCracken: Behavioral Science and Psychological Flexibility in Physical Health.

De fysiska hälsoproblem som i dag drabbar störst antal människor, orsakar mest lidande och kostar mest, är de som vi kallar ?kroniska?, såsom artrit, diabetes, hjärtsjukdom, fetma och luftvägssjukdomar. Dessa kroniska tillstånd har ofta en betydande inverkan på livet, och bland dem som ger störst inverkan finns de tillstånd, vilka ger upphov till symptom som är svåra att kontrollera och skapar oro, till exempel smärta. Kroniska smärttillstånd är intressanta för att de är komplexa och innefattar psykosociala faktorer. Deras egentliga inverkan beror till en stor del på hur de påverka vad vi tänker, känner och, i synnerhet, vad vi gör. De förändrar hur vi lever vårt dagliga liv. De får oss att ta ett steg tillbaka från saker vi vill göra, från de vi vill göra saker tillsammans med, och att förändra sättet vi gör saker på, till och med vilka vi vill vara. I egenskap av psykolog studerar jag hur hälsoproblem inte bara är problem i kroppen, utan också problem som påverkar, och påverkas av, hur vi möter dem. Forskningen jag gör syftar till att identifiera psykosociala processer som ger upphov till ett ökat lidande och sedan dra nytta av den kunskapen i skapandet av psykologisk behandling som kan öka hälsa och livskvalitet, särskilt hos individer med kroniska hälsoproblem.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
18 november 2019

Längd
00:17:59

Visningar
1441

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 15 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 25 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2019. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal