Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 26 filmer i denna kanal

Cecilia Ekéus: Förlossning med sugklocka ? räddaren i nöden eller riskfyllt för mor och barn?

Som barnmorska och folkhälsovetare bedriver jag forskning med specifikt fokus på komplicerade graviditeter och förlossningar. Mina tidigare studier har bland annat handlat om skador i underlivet för födande kvinnor, smärtlindring vid förlossning samt invandrarkvinnors hälsa. I Sverige föds årligen mer än 7 000 barn med hjälp av sugklocka, vilken används för att påskynda avslutandet av vaginal förlossning vid tecken på hotande syrebrist eller vid långdraget utdrivningsskede. Liksom vid andra typer av ingrepp behöver fördelar vägas mot risker, eftersom användandet av sugklocka medför ökad risk för skador. Sedan 2010 leder jag ett forskningsprojekt om sugklockor vid förlossningar. Projektet syftar till att skapa mer detaljerad kunskap om hur handläggningen och tekniken vid sugklockeförlossning påverkar kvinnors och barns hälsa på kort och lång sikt. Resultaten kommer att användas för att förbättra vården vid dessa förlossningar och till att förebygga komplikationer för kvinnor och barn.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
18 november 2019

Längd
00:12:27

Visningar
1749

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 15 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 25 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2019. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal