Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 26 filmer i denna kanal

Anna Bengtson: Dynamiska processer i tröga strukturer.

Min forskning bygger på en lång tradition av Uppsalabaserad företagsekonomisk forskning i industriell marknadsföring. Forskningen kring företags långsiktiga affärsförbindelser, och de nätverk av relationer som dessa ger upphov till, har studerats vid institutionen sedan 1960-talet. I mina studier använder jag dessa insikter som grund för att studera olika aspekter på marknadsdynamik. Min forskning är av processkaraktär och behandlar frågor såsom: Varför är marknader så trögrörliga trots att lagstiftningen kan förändra förutsättningarna över en natt? Hur agerar andra aktörer i nätverket, till exempel kunder och leverantörer, när ett företag försätts i konkurs? Hur påverkar teknologiska nymodigheter gamla och väl inarbetade marknadsstrukturer? Ett tydligt spår i min forskning, som fångar upp marknadsdynamiken på ett påtagligt sätt, handlar om planering och genomförande av stora projekt. I en tidigare studie frågade vi oss hur det kommer sig att företag ofta återkommer i likartade konstellationer från projekt till projekt. I två pågående studier analyseras interaktionen mellan aktörer som är involverade i stora infrastrukturprojekt. I den ena studien rör frågeställningen hur stabilitet interagerar med förändring i skapandet av projektmålet, medan vi i den andra studien försöker skapa bättre förståelse av hur värde samskapas mellan involverade aktörer av skilda slag, till exempel företag, politiska enheter och forskningsorgan.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
18 november 2019

Längd
00:14:30

Visningar
980

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 15 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 25 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2019. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal