Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 26 filmer i denna kanal

Darek Haftor: Analoga och digitala världar. Några kontraster.

Användningen av datorer, mobiltelefoner, internet och andra former av digital teknik påverkar människors liv, organisationers funktion och samhällens utveckling. Min initiala forskning fokuserade på att förstå förfaranden vid utformningen av teknikens funktion. Jag utvecklade arbetssätt som syftade till att skapa förutsättningar för att digital teknik skulle erbjuda användarna rätt typ av funktion. Min nuvarande forskning söker förståelse om de ekonomiska effekter som användningen av digital teknik kan ge upphov till. Frågan är: Vilka är omständigheterna när användningen av digital teknik aktiverar särskilda verksamhetsmekanismer och på så sätt skapar ekonomiskt värde? Denna kunskap kan vägleda svenska företag och offentliga organisationer till ökat välstånd, exempelvis genom ökad kvalitet i sjukvården och ökad konkurrenskraft för industrin.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
18 november 2019

Längd
00:20:52

Visningar
861

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 15 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 25 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2019. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal