Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 26 filmer i denna kanal

Ulrika Winblad: Att välja fritt är stort ? att välja rätt är större. Men hur vet patienten vad som är rätt val i vården?

Hälso- och sjukvårdsforskning inbegriper studier om hur organisatoriska strukturer och processer, sociala faktorer, ekonomiska system, medicinsk teknologi och beteenden påverkar hälso- och sjukvårdens tillgänglighet, kvalitet, kostnader och utfall. Min forskning inom disciplinen har främst inriktats mot hur hälso- och sjukvården organiseras och styrs och har särskilt fokuserat på de senaste decenniernas marknadsreformer, såsom införandet av konkurrens och valfrihet samt ett ökat fokus på mätning av resultat i styrningen. Framför allt har jag undersökt hur marknadsreformerna påverkat viktiga värden såsom tillgänglighet, kvalitet och jämlikhet. Mina resultat visar att hälso- och sjukvården alltmer präglas av en blandning mellan offentliga och privata utförare, nya samverkansformer samt ändrade gränsdragningar mellan olika organisatoriska och administrativa nivåer, som exempelvis region och kommun. Detta påverkar i hög grad möjligheterna att styra hälso- och sjukvården. Forskningen är också ett bidrag till den växande litteraturen om professionernas roll i samhället, demokratins funktionssätt samt implementeringen av reformerna för ett lyckat utfall. Generellt visar min forskning att styrning av sjukvård är svårt och att det inte finns någon automatik i att politiska beslut och reformer omvandlas till praktisk verksamhet som kommer patienter till gagn. Detta innebär att sjukvårdens beslutsfattare noga bör beakta hur reformer designas och styrmedel utformas för att få avsedda effekter i den kliniska och praktiska verksamheten.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
18 november 2019

Längd
00:17:11

Visningar
1636

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 15 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 25 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2019. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal