Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 26 filmer i denna kanal

Erik Johansson: Forskning för en ny generation solceller.

Den globala uppvärmningen som har uppkommit framför allt på grund av förbränning av kol och olja är, och kommer att förbli, en av de största utmaningarna för mänskligheten. Det är därför viktigt att hitta och använda andra, fossilfria, energikällor. Solceller omvandlar solljus till elektricitet och har potential att i framtiden i hög grad bidra till ett förnybart energisystem och därmed minska utsläpp av gaser som leder till global uppvärmning. Jag bedriver forskning på nya typer av solceller och nya användningsområden för solceller. I min forskning undersöker jag nya material som kan fånga upp solljus av olika våglängder och omvandla det till elektricitet. Speciellt undersöker jag material baserade på metal-halid perovskiter och även material baserade på nanometerstora partiklar, så kallade kvantprickar, som har andra optiska egenskaper jämfört med större kristaller av samma material. Solceller av metal-halid perovskiter och kvantprickar av olika halvledare har visat sig fungera mycket lovande och skulle i framtiden kunna ge solceller med högre verkningsgrad än de som finns i dag. Solcellerna med de nya materialen kan även göras flexibla (böjliga), halvgenomskinliga och extremt lätta. Jag använder olika metoder för att förstå hur de nya materialen är uppbyggda och vad som händer då solljuset absorberas och då elektriska laddningar ger en elektrisk ström och en elektrisk spänning. Jag undersöker även hur de nya solcellerna kan användas till exempel på byggnader eller på fordon.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
18 november 2019

Längd
00:13:43

Visningar
942

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 15 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 25 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2019. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal