Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 26 filmer i denna kanal

Ken Mattsson: Datorsimuleringar av världen omkring oss.

I naturen omkring oss finns många intressanta fenomen, som ofta kan beskrivas med avancerade matematiska modeller, så kallade partiella differentialekvationer. Exempel på fenomen som speciellt intresserat mig är vulkaner, havsisar, solitoner och svarta hål. För att öka kunskapen kring dessa och liknande fenomen krävs ett intrikat samspel mellan noggranna observationer och tillförlitliga beräkningar av de underliggande matematiska modellerna. Genom att kombinera observationer och beräkningar kan man exempelvis göra förutsägelser om förestående vulkanutbrott eller bestämma tillståndet hos de enorma havsisarna kring Sydpolen, vilka nu riskerar att smälta i ett allt varmare klimat. För att lösa de underliggande matematiska modellerna krävs tillförlitliga och effektiva numeriska metoder. Med detta menas att den numeriska metoden ska ge en noggrann lösning på de begränsade datorsystem som vanligen erbjuds. Detta är kärnan i min egen forskning. Den numeriska metod jag valt att specialisera mig på kallas finita differensmetoden. Detta är den potentiellt mest effektiva numeriska metoden för de fenomen jag valt att fokusera på, dock förutsatt att metoden kan göras stabil. Det är en av de största utmaningarna och det jag valt att ägna större delen av mitt fortgående forskningsarbete till.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
18 november 2019

Längd
00:13:30

Visningar
1384

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 15 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 25 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2019. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal