Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 26 filmer i denna kanal

David Håkansson: Förr eller senare ? svenskans historia och historien om svenskan.

De nordiska språken ? liksom alla mänskliga språk ? både varierar och förändras. Min forskning handlar just om detta, om hur språket varierar och förändras. Jag disputerade på en avhandling som kretsar kring ett klassiskt problem inom svensk språkhistoria: Framväxten av subjektstvång. Avhandlingen kom också att behandla den grammatiska förändringsprocessen och dess orsaker på ett mer allmänt plan, och sådana frågor har även fortsättningsvis kommit att stå centrala i min forskning. Förutom grammatiska förändringar ? alltså hur skiftningar i språksystemet uppkommer och sprids ? har jag intresserat mig för förändringar i språkbruket. Tillsammans med en kollega vid Lunds universitet har jag genomfört en diakron undersökning av ordförståelse under 2000-talets första decennium. Vidare har jag tillsammans med kolleger vid Uppsala universitet helt nyligen avslutat ett projekt som med hjälp av digitala metoder belyst äldre svensk skönlitteratur utifrån olika aspekter ? för min del med avseende på språkförändringar. Utöver mina studier av förändringar i språksystem och språkbruk har jag försökt att anlägga ett metaperspektiv på språkvetenskaplig forskning, särskilt vad gäller frågor om språkvetenskapens teorier och kunskapsintressen.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
18 november 2019

Längd
00:16:48

Visningar
1664

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 15 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 25 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2019. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal