Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 26 filmer i denna kanal

Zhen Zhang: Emerging Silicon Nanoscale Biosensors.

Kiselbaserad integrerad kretschipteknik är grunden för det moderna informationssamhället. Den dramatiska utvecklingen av kiselchiptekniken under det senaste halva seklet har främst drivits av den snabba minskningen av komponentstorleken för att uppnå snabbare komponenter och högre integrationstäthet. Då miniatyriseringen snart når den grundläggande fysiska gränsen för en funktionell komponent krävs emellertid nya tekniker vilket motiverar tekniska innovationer och nya idéer som utnyttjar den etablerade nanofabricerings- och komponenttekniken. Vår forskning involverar utvecklingen av avancerade nanometerstora kiselkomponenter som lämpar sig för användning i nya typer av sensorer. Nanokomponenternas stora yttill-volymförhållande ger upphov till en aldrig tidigare skådad känslighet för förändringar i laddning, kraft, ljus och massa. Nanokomponenterna i sig kan dessutom användas som smarta sensorer i stället för som enbart komponenter i den stödjande elektroniken i traditionell avkänningsutrustning. Detta har stor betydelse för ett brett spektrum av applikationer från Internet-of-Things till precisionsmedicin. Vi kommer därför att utveckla avancerade processer för tillverkning av nya typer av nanokomponenter, bygga upp en djup förståelse för komponent-analysinteraktioner av betydelse för signalgenerering och brusreducering samt utforma nya testprocedurer för karakteriseringen av nya sensorer. Den tvärvetenskapliga karaktären hos vår forskning kräver samarbete med forskare inom flera områden, från både akademi och industri, på såväl nationell som internationell nivå.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
18 november 2019

Längd
00:15:53

Visningar
1348

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 15 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 25 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2019. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal