Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 26 filmer i denna kanal

Thomas Karlsohn: Vad är ett universitet?

Min forskning hade ursprungligen en filosofihistorisk inriktning. I doktorsavhandlingen undersökte jag tongivande filosofiska uttolkningar av den digitala tekniken och dess samhälleliga och kulturella betydelse. Därefter har jag främst forskat om utbildningsinstitutionernas förflutna, i ett första skede med fokus på skolväsendet och därefter med inriktning på universitetet. Ett intresse har gällt frågan om hur de högre utbildningsinstitutionerna och deras självförståelse formats av de olika informationstekniker som dominerat vid skilda tidpunkter. Vad har den muntliga förmedlingen inneburit för det akademiska livet i det förflutna, och vilken roll spelar den i dag? Hur präglade tryckpressen och så småningom genombrottet för den skriftliga kulturen universitetet? Vilka effekter har den digitala teknikens genombrott haft? I att annat projekt har jag undersökt de sätt på vilka människor i historien har knutit an emotionellt till de högre utbildningsinstitutionerna. Särskilt har jag intresserat mig för hur kärleken och längtan till universitetet och livet inom denna institution gestaltats i det förflutna. Varför har förekomsten av och uttrycken för dess känslor varierat så markant över tid? Hur kan vi förstå den nostalgi och melankoli som ofta omgärdat det akademiska livet? Min allra senaste forskning behandlar relationen mellan samhällets institutionella liv och sekulariseringen som historisk process. Återigen står de högre utbildningsinstitutionerna i centrum för mitt intresse.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
18 november 2019

Längd
00:14:44

Visningar
1592

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 15 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 25 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2019. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal