Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 26 filmer i denna kanal

Karin Brocki: Nollkoll eller självkontroll. Vad formar ditt barns beteende?

Förmåga till självreglering, det vill säga medveten kontroll av tankar, känslor och handlingar, har visat sig vara en av de mest avgörande mänskliga faktorerna för akademisk framgång, karriär, hälsa och välgång i livet. Å andra sidan är bristande självregleringsförmåga starkt förknippad med vanligt förekommande psykisk ohälsa, särskilt Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Trots dessa empiriskt etablerade samband, vet vetenskapen i dag litet om vilka faktorer som formar utveckling av dessa betydelsefulla individuella skillnader i självregleringsförmåga. Inom utvecklingspsykologisk forskning har vi en unik möjlighet att ändra denna kunskapsbrist. Genom longitudinella studier, i vilka individer följs redan från spädbarnsåldern över viktiga utvecklingsperioder, försöker jag i min forskning kartlägga viktiga påverkansfaktorer, både miljömässiga och konstitutionella, i utvecklingen av självregleringsförmåga och dess relation till uppkomsten av senare beteendeproblem. Min förhoppning är att min forskning kommer att generera ny kunskap av teoretisk och klinisk relevans om risk och skyddande faktorer i utvecklingen av självreglering.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
18 november 2019

Längd
00:14:57

Visningar
2285

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 15 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 25 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2019. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal