Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 26 filmer i denna kanal

Torbjörn Gustafsson Chorell: Postsekulär historia.

Den forskningsgren inom idéhistoria jag främst ägnar mig åt är historieteori. Dess utgångspunkt är att historia är en viktig politisk institution som samhällen investerar stora resurser i. Som forskningsprogram handlar historieteori om att kritiskt granska de problem som institutionen historia antas lösa. Bland dem nämns ofta att historia är ett sätt att hantera förändring och att förbindelsen mellan då och nu bidrar till att bestämma vår identitet. Genom att skapa distans och sammanhang till det förflutna är historia även ett sätt att göra livsskeenden och händelser meningsfulla. Samtidigt avgör relationen till det förgångna graden av frihet och beroende nu levande har till det som hänt, ett dilemma som koncentreras i idén om historiskt arv. Historieteorins uppdrag är att analysera sådana idéers uppkomst, utformning och följder för individer och samhällen. Den handlar om vilken roll historia spelar i vår självförståelse och i vårt sätt att se på världen.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
18 november 2019

Längd
00:18:40

Visningar
1283

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 15 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 25 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2019. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal