Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 26 filmer i denna kanal

Joakim Widén: Framtidens städer.

Byggteknik är ett brett forskningsområde som handlar om hur vi utformar, konstruerar och tar hand om våra byggnader, anläggningar och infrastruktur på ett ekonomiskt, resurseffektivt och hållbart sätt. Området inkluderar allt från byggnadskomponenter och installationer till hela städer och deras infrastruktursystem. Byggnadskonsten är uråldrig och har successivt utvecklats och förfinats. I dag sker ett skifte mot ökad användning och utveckling av digitala verktyg. Inom både forskning och industri används i större utsträckning matematisk modellering, datorsimulering och sensorteknik för att utforma byggnader och bättre följa upp deras prestanda. I min forskning har jag använt digitala modeller för att studera hur byggnader och städer kan bli mer energieffektiva och utnyttja förnybar energi i större utsträckning än idag. Framför allt har jag utvecklat simuleringsmodeller för att studera och utvärdera energiprestandan för hela städer och stadsdelar, med hänsyn till komplexa parametrar som solinstrålningsvariationer och mobilitets- och aktivitetsmönster hos stadsinvånarna. Genom fortsatt forskning och utveckling inom detta område kan vi bättre planera och utveckla bebyggelsen och dess tekniska system utifrån olika framtidsscenarier och målsättningar.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
18 november 2019

Längd
00:15:01

Visningar
1048

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 15 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 25 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2019. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal