Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Kontaktperson: Jakob Piehl
Det finns 26 filmer i denna kanal

Terje Falck-Ytter: Vad kan spädbarn lära oss om autism?

Ungefär en procent av befolkningen har autism, som är en genomgripande funktionsnedsättning vars symtom framkommer under barndomen. Autism definieras av begränsningar vad gäller socialt samspel och kommunikation i kombination med repetitiva beteenden och begränsade intressen. Jag tror att en viktig nyckel till att komma vidare i forskningen kring autism är att fokusera på den tidiga utvecklingen, redan innan symptomen märks. I min forskning studerar jag spädbarn med en förhöjd sannolikhet att få autism för att klargöra vilka fysiologiska och psykologiska processer som förebådar senare diagnos. Genom att i detalj studera hjärnans utveckling samt beteendet hos barnen får vi en tydligare bild av utvecklingsförlopp förknippade med autism, vilket vi hoppas skall leda till bättre stöd och nya behandlingsmetoder i framtiden.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Jakob Piehl, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
18 november 2019

Längd
00:18:49

Visningar
2088

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 15 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar. 25 nya professorer installeras vid Uppsala universitet 2019. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november.

Fler filmer i denna kanal