Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Almedalen

Kontaktperson: Siv Ohlsson
Det finns 223 filmer i denna kanal

Energideklarationer ? varsamhet på undantag?

2 Juli, Uppsala universitet - Campus Gotland

Sverige har som enda EU-land valt att ta bort undantaget från energideklaration för kulturhistorisk bebyggelse. Varsamhetskravet i Plan- och Bygglagen är tänkt att säkra mot förvanskande åtgärder. Det saknas dock för närvarande kompetens och processer för att säkra byggnadens kulturhistoriska värde.

Medverkande: Tor Broström, Professor i kulturvård, Uppsala universitet Spara och bevara. Therése Sonehag, Arkitekt, Riksantikvarieämbetet Co2olBricks. Lotta Bångens, Konsult, Aton Teknikkonsult AB. Otto Ryding, Antikvarie, Boverket. Anna Sander, VD, IQ Samhällsbyggnad. Tomas Kåberger, Moderator, Chalmers.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Daniel Olsson, Enheten för gemensam service -Campus Gotland

Uppdaterad
4 juli 2013

Längd
00:56:08

Visningar
7198

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Fler filmer i denna kanal