Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Almedalen

Kontaktperson: Siv Ohlsson
Det finns 223 filmer i denna kanal

Ökad tillgänglighet till nationell forskningsinfrastruktur inom life science

Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Hög tillgänglighet för svenska forskare till nationell forskningsinfrastruktur vid våra universitet är en förutsättning för Sveriges fortsatta konkurrenskraft som forskningsnation inom life science. På vilka sätt är tillgängligheten begränsad idag och hur skall en ökad tillgänglighet uppnås?

Nationella forskningsinfrastrukturer vid våra universitet är viktiga tillgångar för det svenska forskarsamhället och bidrar till Sveriges fortsatta globala konkurrenskraft som forsknings- och innovationsnation inom bl a materialvetenskap, miljöforskning och medicin. Regeringens forskningsproposition 2016/17:50 betonar vikten av en ökad tillgänglighet till akademiska forskningsinfrastrukturer för samtliga forskande organisationer i Sverige, inklusive industri och sjukvård. Dock finns det idag inga tydliga riktlinjer för hur denna tillgänglighet skall säkerställas i praktiken. Har vi de organisatoriska formerna och flexibiliteten som krävs för att våra forskningsinfrastrukturer skall ge maximal nytta till hela forskningssamhället i Sverige?

Medverkande:
Jenni Nordborg, chef, Life Science kontoret, Näringsdepartementet
Björn Halleröd, huvudsekreterare, RFI, Vetenskapsrådet
Eva Tiensuu Janson, professor, dekanus, Uppsala Universitet
Helena Strigård, vice VD och policychef, SwedenBio
Annika Jenmalm Jensen, infrastruktursdirektör, SciLifeLab, Karolinska Institutet
Tomas Lundqvist, Life Science Direktör, MAX-IV, Lunds Universitet
Anna Sandström, Scientific Relations Director, AstraZeneca
Lars Hammarström, samverkanskoordinator, SciLifeLab, KTH

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Siv Ohlsson, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
3 juli 2018

Längd
01:00:33

Visningar
1416

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Fler filmer i denna kanal