Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Almedalen

Kontaktperson: Siv Ohlsson
Det finns 223 filmer i denna kanal

För en attraktiv skola på vetenskaplig grund - forskning i nära samverkan mellan skola och akademi

I samverkan med Göteborgs universitet, Umeå universitet, Karlstads universitet
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23

Samarbeten mellan lärosäten och huvudmän som bygger på långsiktiga och hållbara lösningar vidareutvecklar såväl lärarutbildning som forskning. När professioner samverkar i forskningsprocesser gagnar det elevernas utbildning.

Det ska vara självklart för lärare och förskollärare att basera sin yrkesutövning på det senaste inom forskningen. Det är så vi får en skola på vetenskaplig grund. Samarbeten mellan lärosäten och huvudmän som bygger på långsiktiga och hållbara lösningar medverkar till att vidareutveckla lärarutbildning och forskning. Huvudmannen, lärare och skolledare behöver mer systematiskt arbeta med att identifiera prioriterade områden för forskning samt skapa förutsättningar för disputerade lärare och skolledare att ha forskning i sin tjänst. Lärosätet behöver utveckla möjligheter för disputerade att arbeta både på lärosätet och hos huvudman. Forskningsmiljöer som stöd för forsknings- och utvecklingsarbete behöver utvecklas hos båda parter. För att detta ska bli något naturligt och självklart förutsätter det nationellt likvärdiga och hållbara strukturer som möjliggör långsiktiga samarbeten som vilar på insikten om det ömsesidiga beroendet mellan verksamheterna inom akademin och skolväsendet.

Medverkande:

Eva Åkesson, Rektor, Uppsala universitet
Per-Arne Andersson, Direktör, SKL
Matilda Gustafsson, Ordförande, Lärarförbundet Student
Kristina Hansson, Lektor, Vetenskaplig ledare, Piteå Kommun, UmU
Maria Jarl, Universitetslektor, Göteborgs Universitet
Matz Nilsson, Förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund
Helena Sagar, Lektor, Kungsbacka kommun
Helle Wijk, Leg. sjuksköterska, Prof., Viceprefekt Samverkan, Sahlgrenska, GU
Helén Ängmo, Generaldirektör, Skolinspektionen
Elisabet Nihlfors, Professor, Dekan, Uppsala universitet

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Siv Ohlsson, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
2 juli 2018

Längd
01:01:20

Visningar
2523

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Fler filmer i denna kanal