Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Almedalen

Kontaktperson: Siv Ohlsson
Det finns 223 filmer i denna kanal

Höga aktieutdelningar - hur påverkar det företagens utveckling?

Är svenska börsnoterade företag för generösa när det gäller aktieutdelningar? Vilka effekter får det institutionella aktieägandet på företagens utbetalningspolitik? Hur påverkar detta företagens konkurrenskrafter?

1970-2012 ökade aktieutdelningarna årligen med 6,5 procent vilket innebär att såväl nettovinst som aktieutdelningarna ökade snabbare än inflationen. Om vi istället utgår från utbetalningsandelen, dvs andelen av företagets nettovinst som delas ut till aktieägarna (utdelning, återköp samt inlösen) uppgick den till 48,2 procent. Under den senaste 10-års perioden har andelen ökat till 61,1 procent och medför ett klart mindre utrymme för reala investeringar i företagen. Jakten på en maximal avkastning spiller över på företagen som tvingas till åtgärder som på kort sikt får positiva resultateffekter men som på längre sikt kan äventyra företagets utveckling och till och med dess överlevnad. Argumenten från ägarna brukar i dessa fall vara av typen: kan inte företaget förränta bolagets medel, då skall dessa medel återföras till aktieägarna för alternativa placeringar. Att det kan ta tid att planera och genomföra investeringar i bolagets verksamhet får i detta fall en underordnad roll.

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Simon Ydhag, MedfarmDoIT

Uppdaterad
1 juli 2014

Längd
01:06:46

Visningar
4806

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Fler filmer i denna kanal