Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Almedalen

Kontaktperson: Siv Ohlsson
Det finns 223 filmer i denna kanal

Kan frågor om våld rädda liv? Om vårdens nyckelroll i arbetet mot våld

Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.

Vården måste bli ännu bättre på att upptäcka och ta hand om patienter som utsätts för våld i nära relationer. Det första steget kan vara något så enkelt ? och ändå så svårt ? som att faktiskt ställa frågan.

Nyligen presenterade Socialstyrelsen de senaste utredningarna av fall där någon dödats av en närstående. Alla brottsoffer utom ett hade uppsökt hälso- och sjukvård under det senaste året. Men ingen av dem hade fått frågor om våldsutsatthet, varken rutinmässigt eller då det fanns tecken på våld. Vad hade det betytt om vården ställt frågan? Hade kvinnorna haft modet att berätta om den utsatta situation de levde i? Hade insatser kunnat sättas in för att rädda deras liv? Det kommer vi aldrig att få veta. Men resultatet pekar ändå på den nyckelroll hälso- och sjukvården kan spela inom området. Vid seminariet diskuterar representanter från NCK, Socialstyrelsen och Tryggare Sverige vad som kan göras. Vad krävs för att vården bättre ska kunna ta tillvara denna möjlighet att ge kvinnorna livsviktigt stöd?

Medverkande:
Åsa Witkowski, verksamhetschef för NCK:s patientverksamhet, Nationellt centrum för kvinnofrid
Beatrice Hopstadius, enhetschef, Socialstyrelsen
Eva Nevelius, informatör, Nationellt centrum för kvinnofrid
Magnus Lindgren, generalsekreterare, Tryggare Sverige
Gun Heimer, professor, chef för NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Siv Ohlsson, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
5 juli 2018

Längd
00:55:53

Visningar
3192

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Fler filmer i denna kanal