Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Almedalen

Kontaktperson: Siv Ohlsson
Det finns 223 filmer i denna kanal

Politiseringen av universitetet ? humanioras roll i ett polariserat samhälle

Beskrivning av evenemanget
Står vi inför ett scenario där politiska krafter alltmer vill använda humanistisk forskning som ett verktyg i sin ideologiproduktion? På ett sådant sätt har ju kulturforskning använts förr. Hur kan humaniora behålla sin vetenskaplighet och integritet i ett samhälle som blir allt mer polariserat?

Utökad beskrivning av evenemanget
En trend i Europas forsknings- och utbildningspolitik är att forskningen alltmer förväntas leda till konkreta samhällsrelevanta resultat. Detta gäller också humaniora. Humanister bör, hävdas det, bli mer nyttiga och aktiva i samhällsdebatten. Samtidigt finns tendenser till politisk styrning av forskningens inriktning. En annan trend är ökad politisk polarisering. Nationalismen är på återtåg samtidigt som röster till de liberala värdenas försvar höjs. Detta seminarium blickar framåt. Vilken bör humanistiska forskningens roll vara i ett förändrat politiskt landskap? Står vi inför ett scenario där politiska krafter vill använda humanistisk forskning som ett verktyg i sin egen ideologiproduktion? På ett sådant sätt har ju kultur- och historieforskning använts förr. Vad händer med den akademiska friheten när forskningen tydligare kopplas till politik? Hur kan humaniora behålla sin vetenskaplighet, självständighet och integritet i ett samhälle som blir allt mer politiskt polariserat?

Medverkande: Håkan Boström, Ledarskribent, Göteborgsposten. Bo Rothstein, Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet. Lars Anders Johansson, Kulturansvarig och redaktör, Timbro. Helene Lööw, Docent i historia, Uppsala universitet. Lina Nyroos, Forskare, Humtank & Uppsala universitet.

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/27121?redir=

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Siv Ohlsson, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
1 juli 2015

Längd
00:59:00

Visningar
1827

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Fler filmer i denna kanal