Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Almedalen

Kontaktperson: Siv Ohlsson
Det finns 223 filmer i denna kanal

Öppen vetenskap - behövs det?

Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.

Öppna vetenskapliga processer och öppna forskningsresultat kan öka forskningens reproducerbarhet, kvalitet och möjligheter att påverka näringsliv och samhälle. Öppenhet kan också påverka den enskilda forskaren negativt, och resurskrävande system för delning och tillgängliggörande av resultat behövs.

Medverkande:
Stefan Eriksson, Rektorsråd för god forskningssed, Uppsala universitet
Helena Francke, Docent i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
Christina Moberg, Preses (till och med 2018-06-30), Kungliga Vetenskapsakademien
Ingrid Petersson, Generaldirektör, FORMAS
Stacey Ristinmaa Sörensen, Vicerektor - forskning och forskningsinfrastruktur, Lunds universitet
Eva Krutmeijer, Moderator

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Siv Ohlsson, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
2 juli 2018

Längd
01:02:35

Visningar
2806

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Fler filmer i denna kanal