Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre.

Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens "Kontaktperson".Måndagen 12 december kl. 08.30 kommer Medfarm Play vara otillgängligt en kortare stund p.g.a. systemunderhåll.

Almedalen

Kontaktperson: Siv Ohlsson
Det finns 223 filmer i denna kanal

Samverkan mellan akademi och små och medelstora företag - på vinst och förlust

I samverkan med Linköpings universitet, Örebro universitet
Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv

Samverkan mellan akademi och småföretag anses vara en viktig faktor för att skapa tillväxt och innovation i Sverige. Men vilka incitament och möjligheter finns hos respektive part för att initiera och fullfölja samverkansprojekt? Hur skapar vi förutsättningar för att undvika fallgroparna?

Samhälle och näringsliv har ett ständigt behov av förnyelse och innovationskraft för att skapa hållbar tillväxt. Men det finns fortfarande strukturella hinder för att få till en ömsesidig samverkan, såsom finansiering, akademins incitamentssystem, avtal och IP-rättigheter. I en unik dialog reflekterar tre universitetsrektorer, aktörer från innovationssystemet samt representanter för näringslivet om hur vi undviker fallgroparna för samverkan. Projektet Access är ett samverkansprojekt mellan Linköping, Uppsala och Örebro universitet som är delfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Syftet med projektet är att stärka samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle och lärosätena emellan. Välkommen från kl 9:15.

Medverkande:
Helen Dannetun, rektor, Linköping universitet
Johan Schnürer, rektor, Örebro universitet
Anders Malmberg, prorektor, Uppsala universitet
Ellinor Eineren, vd, Agricam
Magnus Björsne, vd, AstraZeneca BioVentureHub
Günther Mårder, vd, Företagarna
Camilla Ulvmyr, verksamhetsledare, Örebro universitet Uppdrag
Susanne Pettersson, enhetschef, LiU Relation
Cecilia Nilsson, samverkansledare, UU Innovation, Uppsala universitet
Jin Moen, projektledare Access, UU Innovation, Uppsala universitet

Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test.

Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen.

Kontaktperson för denna film
Siv Ohlsson, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Uppdaterad
4 juli 2018

Längd
00:59:47

Visningar
2602

För att lägga till denna film till en kanal måste du vara inloggad och ha skapat en kanal.


Kanalinformation

Fler filmer i denna kanal